NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 1 (1185) z dn. 4 stycznia 2019r.

Wystartował - Kazimierz Pasternak

 

A.D. 2019

Nowy 2019 Rok, używając nomenklatury sportowej, ruszył z bloków startowych, jest już w trasie, powoli odkrywa swoje możliwości, ale wbrew wszelakim prognozom, analizom, eksperckim dywagacjom ma wpisane nadzieje i oby nie - trudne do zaakceptowania, nigdzie nie planowane porażki, tak jak w życiu przeciętnego człowieka. Jak na razie, pierwsze dni, tygodnie nowego roku bywają naszpikowane optymizmem w sferze realiów prywatnych, zakładowych, lokalnych, państwowych czy międzynarodowych. Nawet trudne do zrealizowania sprawy potrafimy u początku nowego roku przekuć w sukces. Pomocne są tutaj tradycyjne prywatki, bale noworoczne i niezwykła atmosfera, gdzie wszyscy wszystkim ślą życzenia. I dobrze. Chwila optymizmu, nadziei w lepszą przyszłość należy się każdemu człowiekowi. Nowy, już zadomowiony w sportowym maratonie rok wpisuje się w równie doniosłe, okrągłe rocznice, tak jak ten już miniony. Są to między innymi: stulecie powołania przez Marszałka Józefa Piłsudskiego Państwowej Inspekcji Pracy, czterdziestolecie pierwszej pielgrzymki papieża Polaka - Jana Pawła II do własnej Ojczyzny z przesłaniem „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi” – polskiej Ziemi, oraz osiemdziesięciolecie wybuchu brutalnej w skutkach dla narodu polskiego II wojny światowej rozpętanej przez Niemców i Sowietów. Przed nami w nowym roku kolejne wybory do Europarlamentu i Parlamentu krajowego, zapewne pełne, jak zwykle, brutalnych fauli, obelg i wyborczych oskarżeń, czego nie powinno być. Te wybory zdecydują o ustrojowym kształcie i priorytetach ważkich dla ludzi w skali Europy i naszej Ojczyzny. Tu nie można dezerterować, nie wolno być biernym, oddać pola ludziom pełnym pogardy dla Polski, ale zwolennikom wspólnotowych inicjatyw pozwalających wygrywać z patologiami, niesprawiedliwością i zwykłą prywatą. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” jak zawsze aktywnie działa na rzecz człowieka, obrony jego godności, podmiotowości i respektowania podstawowych praw pracowniczych, ludzkich. Dla Związku ten rok jest czasem realizacji przyjętych w roku poprzednim, wyborczym, programowych założeń, skonkretyzowanych zadań przez poszczególne struktury, poziomy działalności związkowej. Jednym z priorytetów jest zintensyfikowanie działań odnoszących się do rozwoju Związku wszędzie tam, gdzie organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” brak, jak i w zakładach, gdzie organizacja związkowa już funkcjonuje. Temu celowi mają służyć między innymi zaplanowane szkolenia związkowe, prowadzone w naszym regionie przez ekspertów Komisji Krajowej.

Poprawie skuteczności związkowej mają służyć szkolenia podstawowe adresowane do zakładowych organizacji związkowych z uwzględnieniem zmiany ustawy o związkach zawodowych, obowiązującej już od 1 stycznia tego roku.

Prawo to trzeba znać. Nieznajomość obowiązującego prawa tylko szkodzi. W bieżącym roku zapewne nie unikniemy różnorakich konfliktów, spraw spornych, co przecież jest wpisane w genezę organizacji związkowej, ustawowo definiowanych zadań. Oby ten, już nowy rok był lepszy od minionego.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego