NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 1 (1185) z dn. 4 stycznia 2019r.

Jakie płace? - Kazimierz Pasternak

Z nowym rokiem wzrosła płaca minimalna. Płacowe wzrosty odnotują pracownicy objęci podwyżkami na podstawie obowiązujących norm ustawowych lub wykonawczych. Dla przeważającej liczby zatrudnionych pracowników ewentualne podwyżki wynagrodzeń są efektem często dość trudnych i czasochłonnych rokowań prowadzonych między organizacjami związkowymi i pracodawcami. Aby przyniosły oczekiwany przez adresatów efekt muszą być starannie przygotowane. Dotyczy to zarówno zebrania maksymalnie wiarygodnych danych o aktualnej sytuacji finansowej pracodawcy, poziomach wynagrodzeń w poszczególnych grupach zawodowych, danych liczbowych dotyczących pracowników już objętych podwyżkami wynagrodzeń na podstawie wniosków indywidualnych bądź zrealizowanych z inicjatywy przełożonych, które często są poza kontrolą organizacji związkowych. Przed opracowaniem finalnych, wnioskowanych żądań płacowych koniecznie trzeba się upewnić, jakie regulacje płacowe, maksymalne stawki wynagrodzeń w poszczególnych grupach zawodowych obowiązują wedle regulacji obowiązujących w układzie zbiorowym pracy, czy w przypadku jego braku - regulaminie wynagrodzenia.

Może się bowiem okazać, że w pierwszej kolejności trzeba przy pomocy protokołu dodatkowego do układu zbiorowego pracy, czy aneksu w przypadku zakładowego regulaminu wynagradzania zmienić maksymalne, obowiązujące stawki wynagradzania, których przekroczenie mogłoby nastąpić po uruchomieniu postulowanych podwyżek płac. Wskazane jest także zaznajomienie się z regulacjami wspomnianych aktów prawnych w zakresie mechanizmu (kryteriów) podwyżek dla pracowników w ściśle określonych terminach. Brak takich uregulowań może unieruchomić podwyżki wynagrodzeń na dłuższy okres pracownikom z dłuższym stażem pracy, których wynagrodzenie zasadnicze jest nieco powyżej rosnącej co roku płacy minimalnej. Jednym z czynników pozwalających na wprowadzenie żądanych podwyżek wynagrodzeń jest przygotowanie negocjatorów związkowych, zorientowanych w niuansach, wpisanych w to dość trudne zadanie. Tu nie może być miejsca na amatorszczyznę, przypadkowe działania wedle hasła „jakoś to będzie”.

Pracodawcy doskonale wiedzą jak rozgrywać poszczególne etapy negocjacji, dążąc do minimalizowania żądań płacowych, ich odwlekania w czasie, zastraszania strony związkowej negatywnymi konsekwencjami tych podwyżek. Stąd konieczna w takich sytuacjach umiejętność reagowania, zdobywania informacji, analiz z możliwością oceny skutków.

Każde negocjacje, również te płacowe nie mogą odbywać się w atmosferze zastraszenia, wzajemnej nieufności i utajniania danych, koniecznych do opracowania końcowych wskaźników odnoszących się do podwyżek. Wskazane jest sporządzenie notatki, protokołu z poszczególnych rund negocjacyjnych. W razie konieczności wskazane jest skorzystanie z pomocy doradczo – eksperckiej z poziomu Zarządu Regionu Świętokrzyskiej „Solidarności”. Już etap sporządzenia żądań płacowych wymaga od organizacji związkowej stosowania precyzyjnych, nie budzących wątpliwości sformułowań, co umożliwi pozyskanie oczekiwanego rezultatu z pominięciem zbędnych pułapek. Dla celów dowodowych proces negocjacyjny nie może odbywać się z pominięciem formuły pisemnej.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego