NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 21 (1248) z dn. 22 maja 2020r.

Porady prawne

Obecnie w porozumieniu z przedstawicielami pracowników można obniżyć wymiar czasu pracy. Czy należy następnie wprowadzić do umów limity godzin ponadwymiarowych?

Przepisy tarczy antykryzysowej wprowadzające możliwość obniżenia wymiarów czasu pracy nie wyłączają stosowania art. 151 § 5 k.p., z którego wynika obowiązek określenia limitu godzin ponadwymiarowych, po przekroczeniu którego pracownik nabywa prawo do dodatku w wysokości dodatku za godziny nadliczbowe. Należy zatem stwierdzić, że umowy takich osób trzeba aneksować czasowo i powinno się w nich przewidzieć takie limity. Wydaje się jednak, że brak takich postanowień umownych nie powinien być uznawany za wykroczenie, gdyż jest to element umowy – czyli uzgodnień stron – i nie ma winy pracodawcy, jeśli ze względu na COVID-19 nie był w stanie technicznie zmienić dużej liczby umów o pracę.

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego