NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 21 (1248) z dn. 22 maja 2020r.

ROZWAŻANIA BIBLIJNE

VII Niedziela Wielkanocna, Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
Rok A (24 maja 2020 r.)
Dz 1, 1-11 Dzień Wniebowstąpienia
Ef 1, 17-23 Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy
Mt 28, 16-20 Jezus ukazuje się uczniom

 

Tam, gdzie czas ma inny wymiar
Wniebowstąpienie Chrystusa jest przypomnieniem tej rzeczywistości, w której już nie ma czasu, przemijania, bólu, starości. W wieczności nie ma już trosk i problemów, z którymi dziś musimy się borykać. Niebo jest dla tych, którzy na nie zapracowali. Jezus wracający do domu Ojca zapowiada konieczność pożegnania się z tym, co tu, na ziemi umiłowaliśmy. Chrystus też musiał zostawić ziemię, którą ukochał. Ludzi, z którymi się związał. Apostołów, których wokół siebie zgromadził. Wrócił do domu Ojca, aby tam czekać na tych, których umiłował. Wniebowstąpienie Pańskie ukazuje kierunek życia każdego człowieka i zapowiada rzeczywistość wieczności, gdzie nie będzie już upływającego czasu. To wydarzenie przypomina, że wszystko, co jest na tym świecie, kiedyś będzie miało swój kres.

 

Ks. Krzysztof  Tkaczyk
Wikariusz Parafialny


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego