NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 21 (1388) z dn. 23 maja 2023r.

Nasze lektury - Waldemar Bartosz

Na półkach księgarskich ukazały się ostatnio dwie pozycje, traktujące, przynajmniej częściowo o regionie świętokrzyskim. Obie pozycje wydane zostały przez zasłużoną już oficynę Instytutu Pamięci Narodowej. Pierwsza z nich, również co do chronologii wydawniczej (wydana w 2021r.) to „Od nadziei do niepodległości NSZZ „Solidarność” 1980/1990. Studia i szkice”.
Drugą natomiast nazwać można świeżyzną, bowiem wyszła w 2022 r., a tak naprawdę w sprzedaży dostępna jest od roku obecnego. Kielecka historyczka, z kieleckiej delegatury IPN, dr Marzena Grosicka jest autorem „Nasza broń to kartka wyborcza. Polskie Stronnictwo Ludowe w województwie kieleckim w latach 1945 – 1949”. Tę drugą omówimy w następnej kolejności. Aktualnie spojrzymy na zawartość sporego tomu, bo liczącego ponad 600 stronic, w którym zawarte są studia i rozprawy dotyczące różnych aspektów działalności naszego Związku. Tom ten zredagowali: Łukasz Sołtysiak i Grzegorz Waligóra. Autorów rozpraw jest znacznie więcej, bo aż dwudziestu pięciu. Każdy z nich pochylił się nad poszczególnymi aspektami naszej historii. Generalnie w książce są dwa bloki zagadnień: część I dotyczy samej „Solidarności”, jej struktury, branż i programu, część II natomiast dotyka odbioru naszego Związku przez podmioty zewnętrzne, zarówno krajowe jak i zagraniczne. Pośród tych ciekawych artykułów, jeden dotyczy naszego regionu. Jest to artykuł Marzeny Grosickiej pt.: „Kościół katolicki wobec „Solidarności” po wprowadzeniu stanu wojennego na przykładzie diecezji kieleckiej i sandomiersko – radomskiej”. Na 22 stronach autorka relacjonuje postawę duchowieństwa katolickiego wobec pierwszych strajków z 1980 roku, opiekę kościoła nad rodzinami internowanych i aresztowanych w stanie wojennym, inicjatywy kościelne wspomagające potrzebujących, np.: utworzony w 1982r. w Kielcach Biskupi Komitet Pomocy Potrzebującym. Przytacza także relacje miejscowych biskupów wobec ówczesnej władzy, często w obronie indywidualnych działaczy „Solidarności”. Artykuł ten zaopatrzony jest przy tym w liczne przypisy, bibliografię źródłową i literaturę przedmiotu. Należy jedynie zachęcić zarówno działaczy związkowych, szczególnie młodego pokolenia, historyków i nauczycieli do zapoznania się z tym wydawnictwem.

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego