NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 21 (1388) z dn. 23 maja 2023r.

Z obrad Zarządu Regionu Świętokrzyskiej „Solidarności” - Kazimierz Pasternak

9 maja br. odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Po przyjęciu porządku posiedzenia Zarząd zapoznał się z informacją Regionalnej Komisji Wyborczej odnośnie wyborów władz statutowych, delegatów na WZD Regionu w grupach elektorskich, a także przebiegu wyborów w sekcjach regionalnych na kadencję 2023 – 2028. Z przekazanej informacji wynika, że zostało wybranych 127 delegatów na XXII WZD Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Walne Zebranie Delegatów odbędzie się 29 czerwca br., w sali lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. Przed obradami, delegaci jak i zaproszeni uczestnicy regionalnego WZD, uczestniczyć będą w uroczystej mszy świętej sprawowanej przez biskupa Andrzeja Kaletę w kościele seminaryjnym pw. Św. Trójcy.

Przewodniczący Waldemar Bartosz, realizując kolejny punkt przyjętego porządku posiedzenia, przedstawił obszerną informację z działalności Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w X kadencji, czyli w latach 2018 – 2023. Informacja została zatwierdzona w formie przyjętej uchwały przez Zarząd Regionu, będąc jednym z kluczowych dokumentów XXII WZD Świętokrzyskiej „Solidarności”.

Przewodniczący zaproponował w dalszym etapie posiedzenia metodologię ustalenia liczby członków Zarządu Regionu w kadencji 2023 – 2028 poprzez  wybory cząstkowe związane z liczbą członków Związku w poszczególnych Delegaturach. W tej sprawie zostało przyjęte stanowisko Zarządu Regionu rekomendujące tę propozycję na XXII WZD.

Zarząd Regionu dokonał zmian w rejestrze regionalnym podstawowych i oddziałowych organizacji związkowych NSZZ „Solidarność”. Następnie Zarząd, po zapoznaniu się z informacją przekazaną przez Stanisława Zalewskiego, dotyczącą produkcji nawozów sztucznych na potrzeby rolnictwa w Grupie Azoty, której jednym z kluczowych segmentów organizacyjnych jest „Siarkopol” Grzybów, przyjął stanowisko popierające działania „Solidarności” w Siarkopolu mające na celu pilne wprowadzenie ceł, co powinno uchronić polski rynek przed „zalewem” niskiej jakości nawozów od producentów pozaeuropejskich.

Zarząd zapoznał się z kalendarzem szkoleń, jakie będą realizowane do końca czerwca br. Szkolenia te adresowane są do działaczy organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” z naszego regionu oraz do społecznych inspektorów pracy. Najbliższe odbędzie się 19 maja br. w Delegaturze ZR Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Uczestniczyć będzie w nim około 40 społecznych inspektorów pracy z Celsa „Huta Ostrowiec”. Na następnym szkoleniu, 25 maja, w sali konferencyjnej ZR w Kielcach, zostanie szczegółowo wyjaśnione zagadnienie ewidencji czasu pracy. Urlopy wypoczynkowe to temat szkolenia, które zostanie zrealizowane 22 czerwca br.

Kolejne posiedzenie Zarządu Regionu zostało zaplanowane na 6 czerwca br.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego