NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 21 (1388) z dn. 23 maja 2023r.

Porady prawne

Pracownica korzystała z urlopu macierzyńskiego w okresie od 14 listopada 2022 r. do 2 kwietnia 2023 r. W tym czasie zasiłek macierzyński był wypłacany w wysokości 100% podstawy wymiaru. Następnie pracownica złożyła wniosek o urlop rodzicielski na 6 tygodni i rozpoczęła ten urlop 3 kwietnia 2023 r. Czy zasiłek macierzyński powinien zostać wypłacony w stawce 100%, czy wynoszącej 70% podstawy wymiaru?

Jeżeli ubezpieczona złożyła wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego przed wprowadzeniem ustawy zmieniającej, tj. przed 26 kwietnia 2023 r., to zasiłek macierzyński za ten okres powinien być wypłacany w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku za cały okres wnioskowanego urlopu.
Jeżeli natomiast ubezpieczona złoży wniosek o ustalenie jej zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w nowej wysokości (70% podstawy wymiaru zasiłku) do 17 maja 2023 r., to zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego w nowej wysokości należy ustalić od 26 kwietnia 2023 r. (wejście w życie ustawy zmieniającej). Zatem w przedstawionym przypadku zasiłek macierzyński będzie wynosił:
•    za okres od 3 do 25 kwietnia 2023 r. – 100% podstawy wymiaru zasiłku,
•    za okres od 26 kwietnia 2023 r. – 70% podstawy wymiaru zasiłku.

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego