NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 21 (1388) z dn. 23 maja 2023r.

ROZWAŻANIA BIBLIJNE

Niedziela Zesłania Ducha Świętego, Rok A, 28 maja 2023r.
Dz 2, 1-11 Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym
1 Kor 12, 3b-7. 12-13 Duch Święty źródłem jedności chrześcijan
J 20, 19-23 Weźmijcie Ducha Świętego

„Duchu Święty, Boże, tchnij na mnie swoim tchnieniem, abym myślał o tym, co jest święte. Prowadź mnie Duchu Święty, abym czynił to, co jest święte. Przyciągnij mnie do siebie Duchu Święty, abym kochał to, co jest święte. Umacniaj mnie Duchu Święty, abym strzegł tego, co jest święte. Strzeż mnie Duchu Święty, abym nigdy nie utracił tego, co jest święte. Amen.” św. Augustyn
Kim jest ta Osoba Trójcy Świętej, Której dzisiaj oddajemy cześć i uwielbienie?
To Bóg.
To Duch Święty ma prowadzić nas do doskonałości i czynić nasze życie sensownym, a nie nasze kaprysy.
To Duch Święty ma być centralną postacią życia i działania ucznia Chrystusowego.
Ale jeśli my tego Ducha spychany, lekceważymy, odrzucamy Jego natchnienia, to on w swojej grzeczności i delikatności nie będzie nam się narzucał.
On chce być obecny w naszym życiu.
On chce napełniać nas prawdą, pocieszać, utwierdzać, bronić i uczyć, tego co mamy robić.
On chce nas prowadzić do całej prawdy i do życia wiecznego, ale nie będzie tego robił na siłę i wbrew naszej woli.
Otwierajmy się nieustannie na działanie Ducha Świętego – dajmy Mu się prowadzić, by nie ulegać przeróżnym pożądliwościom oraz stawajmy się Jego narzędziami w dziele duchowej odnowy tego świata.

o. Jakub Zawadzki SOCist.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego