NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 22 (1295) z dn. 4 czerwca 2021r.

Wcześniejsza emerytura zależy od nas - Waldemar Bartosz

We wtorek, 25 maja br., w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zawiązał się Komitet Inicjatywy Ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia emerytur stażowych, uprawniających do pobierania świadczeń emerytalnych (nie niższych niż najniższa emerytura krajowa) po upływie 35 lat dla kobiet i 40 lat stażowych dla mężczyzn. Celem Komitetu, zgodnie z prawem jest na pierwszym etapie zebranie co najmniej 1000 podpisów wspierających tę inicjatywę, aby zarejestrować ją u marszałka Sejmu. Po takiej rejestracji Komitet przez trzy miesiące zbiera kolejne podpisy – nie mniej niż 100 tysięcy, co jest warunkiem skierowania projektu ustawy na drogę legislacyjną w parlamencie. Nie jest tajemnicą, że od ilości zebranych podpisów zależeć będzie „ochota” do pracy posłów i senatorów. W niedawnej przeszłości przy wsparciu „Solidarności” udawało się zebrać kilkaset tysięcy a nawet kilka milionów takich podpisów.
Projekt naszej ustawy publikowany jest na stronie internetowej Komisji Krajowej oraz na portalu tysol.pl. Nie ma więc powodu aby szerzej go omawiać. Zresztą założenia są dość znane i od kilku lat Związek rozmawia i lobbuje ośrodki polityczne takich rozwiązań. Niezrozumiały opór, czasami pozorowane zainteresowanie owych czynników spowodowało, że jak to ujął Piotr Duda – nie ma co dłużej czekać i należy wziąć sprawę we własne ręce.
Dla jasności trzeba jednocześnie wyjaśnić, iż zarzut dość często już publikowany, że pokowidowego budżetu państwa nie jest stać – jest chybiony. Współczesny polski system emerytalny opiera się na zasadzie zdefiniowanej składki emerytalnej. Oznacza to, że składka każdego płacącego ją jest zaliczana na poczet przyszłej jego emerytury. Mówiąc wprost – na emeryturę każdego z nas nikt nie łoży, każdy ją zapracował i środki tak zgromadzone, podzielone przez przewidywany wiek życia kształtują wysokość świadczenia emerytalnego. Na dodatek, nie jest prawdą, że wprowadzenie postulowanego  przez nas rozwiązania (35, 40) spowoduje masowe odchodzenie na tę wcześniejszą i z konieczności niższą emeryturę. Do skorzystania z niej uprawnieni będą mieć prawo, ale przecież nie obowiązek.
Od naszej aktywności, sprawności i zorganizowania zależeć będzie, czy to prawo będziemy mieli. Nie tylko dla siebie – dla znajomych, członków rodzin, przyszłych pokoleń.


 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego