NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 22 (1295) z dn. 4 czerwca 2021r.

Wydłużenie okresu pobierania zasiłku opiekuńczego i dodatkowego zasiłku opiekuńczego - Marta Śnioch

Na okres od 29 marca do 25 kwietnia 2021 r. ponownie wydłużono dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jednak w związku z otwarciem od 19 kwietnia 2021 r. żłobków i przedszkoli, dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do 18 kwietnia 2021 r., nawet jeśli rodzice złożyli już wniosek o to świadczenie do 25 kwietnia br. Takie stanowisko przedstawiło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. O zasiłek opiekuńczy mogą się ubiegać osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu na ogólnych zasadach oraz ubezpieczeniu społecznemu rolników - rolnicy i domownicy rolników. W przypadku tej drugiej grupy ubezpieczonych mówimy o zasiłku opiekuńczym. Dodatkowy zasiłek przysługuje w przypadku zamknięcia: żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19. Zapomoga dotyczy rodziców dzieci w wieku do 8 lat. Wsparcie to należne jest także na dzieci w wieku do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Omawiany zasiłek przysługuje również ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym z wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego