NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 22 (1295) z dn. 4 czerwca 2021r.

ROZWAŻANIA BIBLIJNE

X Niedziela Zwykła, Rok B, 6 czerwca 2021 r.
Rz 3, 9-15
2 Kor 4, 13-5,1
Mk 3, 20-35
 
Odnaleźć siebie w służbie
 
W dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa: „… kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką” (Mk 3, 35). Jest to równocześnie wyrzut sumienia i program życia. Słowem-kluczem tego programu jest „służba”. Ze służbą związana jest wrażliwość na drugiego człowieka. Służba to poświęcenie się dla bliźniego, które pociąga za sobą następne dobro, niesie ze sobą powinność powielania dobra, likwidowania znieczulicy. Chrystus w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, właśnie z takimi ludźmi się solidaryzuje. Warto ciągle poznawać swoich najbliższych, a poprzez służbę dla nich otwierać nowe pokłady dobroci i miłości. Wydaje się więc, że dzisiejsza wypowiedź Jezusa wcale nie jest kontrowersyjna. Nie jest to lekceważenie własnej matki i krewnych. Słowa te są raczej ukazaniem ludzkiego powołania, w którym każdy człowiek staje się zawsze darem i zadaniem danym przez Stwórcę. Pełnienie woli Bożej jest programem życia dla każdego, programem człowieka posłusznego tej woli. Trzeba zatem pochylić się nad swoim postępowaniem i zapytać: czy jestem bliski Chrystusowi poprzez swoje wybory?
 
Ks. Krzysztof Tkaczyk – Leszczyny

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego