NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 23 (1207) z dn. 7 czerwca 2019r.

Ławnicy sądowi – można już zgłaszać kandydatów

Rozpoczyna się proces zgłaszania kandydatów na Ławników Sądowych na kadencję 2020r. - 2024r. Zgodnie z rozdz. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność” (delegatury) wzorem poprzednich kadencji zgłasza swych kandydatów do właściwych rad gmin w terminie do końca czerwca br. Kandydaci NSZZ „Solidarność” zgłaszani są do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we właściwym terytorialnie Sądzie Rejonowym. 

Kandydaci na ławników składają następujące dokumenty:

- Karta zgłoszenia kandydata na ławnika,

- oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi na ławnika postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie, że nie jest lub nie był kandydat na ławnika pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata na ławnika,

- zaświadczenie o niekaralności (z Sądu Okręgowego),

- dwie fotografie (takie, jak do dowodu osobistego).

 (wzory dokumentów można pobrać ze strony www.solidarnosc.home.pl)

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego