NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 23 (1207) z dn. 7 czerwca 2019r.

Porady prawne

Pracodawca zawarł umowę zlecenia z osobą ubiegającą się o zatrudnienie 3 czerwca 2019 r. Zleceniobiorca w tym dniu przystąpił do organizacji związkowej. Na podstawie umownych postanowień zleceniobiorca został zobowiązany do przeprowadzenia profilaktycznych badań lekarskich potwierdzających zdolność do wykonywania pracy – na koszt zatrudniającego. Następnie pracodawca zapewnił zleceniobiorcy wstępne szkolenia bhp na takich samych zasadach jak w przypadku pracowników. Od kiedy będzie liczony 6-miesięczny okres zatrudnienia takiej osoby? 
 
Należy pamiętać, że osoby inne niż pracownicy, które wykonują pracę zarobkową, będą mogły być uwzględnione w liczbie członków niezbędnej do uznania organizacji za organizację zakładową, wówczas gdy świadczą pracę co najmniej 6 miesięcy na rzecz pracodawcy objętego działaniem tej organizacji. Tym samym członkowie związku, którzy nie są formalnie pracownikami, tylko pozostałymi osobami wykonującymi pracę zarobkową, których staż pracy na rzecz danego pracodawcy jest krótszy niż 6 miesięcy, nie będą wliczani do liczby członków związku, niezbędnej na potrzeby ustalenia, czy jest to organizacja zakładowa czy też nie.
W tej sytuacji na potrzeby ustalenia statusu organizacji związkowej nie ma znaczenia fakt, że osoba wykonująca pracę zarobkową w dniu zawarcia umowy przystąpiła do związku zawodowego.  Istotny będzie bowiem dzień, w którym zostanie dopuszczona do pracy na rzecz pracodawcy, od którego będzie liczony 6-miesięczny okres zatrudnienia.
Należy zauważyć, że przepis regulujący kwestię zaliczania osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy do członków organizacji związkowej na potrzeby ustalenia jej zakładowego statusu odwołuje się do kwestii nie tyle zatrudnienia, ile świadczenia pracy.
Oprac.: Dział Pomocy Związkowej
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego