NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 23 (1207) z dn. 7 czerwca 2019r.

ROZWAŻANIA BIBLIJNE

Niedziela Zesłania Ducha Świętego, rok C, (9.06.2019 r.
Dz 2,1-11 Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym
Ps 104(103), 1ab. i 24ac. 29bc-30. 31 i 34 (R.: por. 30) Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
1 Kor 12, 3b-7. 12-13 Duch Święty źródłem jedności chrześcijan
Sekwencja do Ducha Świętego
Akl. przed Ew.:
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swych wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.
J 20, 19-23 Jezus daje Ducha Świętego 
 
Duch Święty zstępuje na Kościół i całą ziemię od Ojca przez Jezusa
W drugim roku poświęconym Osobie Ducha Świętego, którego motto brzmi: W mocy Bożego Ducha, warto uświadomić nam, chrześcijanom absolutną potrzebę głębokiej komunii-relacji-więzi z Duchem Świętym jako Pierwszym Świadkiem Jezusa, Źródłem i Przewodnikiem całego Kościoła na drogach świata.
Bez Ducha Świętego Jezus, Bóg jest daleki;
bez Ducha Świętego życie chrześcijańskie jest moralnością niewolnika, czy najemnika;
bez Ducha Świętego misja chrześcijanina propagandą jedną z wielu na świecie;
bez Ducha Świętego nie ma prawdziwej miłości i jedności … .
W Duchu Świętym, w mocy Bożego Ducha, Jezus, Bóg jest blisko, z nami i w nas;
w mocy Bożego Duchażycie chrześcijańskie jest uczłowieczone i przebóstwione;
w mocy Bożego Duchamisja chrześcijanina jest żywym, świeżym i gorącym świadectwem o Jezusie, Jedynym Zbawicielu każdego człowieka i Panu całego świata;
w mocy Bożego Duchawzrasta w nas i pośród nas prawdziwa miłość i jedność … .
O Duchu Święty, Ty w nas całych, a my cali w Tobie! Amen.
Z modlitwą w JEZUSIE-SŁOWIE!
Ks. Konrad Walerczak

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego