NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 23 (1296) z dn. 11 czerwca 2021r.

40. rocznica Samorządnej Rzeczpospolitej - Waldemar Bartosz

Wiele mediów przypominało ostatnio 31. rocznicę pierwszych wyborów samorządowych i w ten sposób świętowało Dzień Samorządowca. I słusznie, wszak samo-rząd jest podstawowym elementem podmiotowości społeczeństwa. Jednocześnie nie było słychać, że owe historyczne wydarzenie sprzed 31 lat było skutkiem innego, poprzedzającego go o prawie 10 lat. Oczywiście chodzi tu o Uchwałę Programową I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" i jej część „Samorządna Rzeczpospolita”. Rozdział VI owej Uchwały, traktujący o ustroju samorządowym określa centralną kategorię jaką jest dążenie do samoorganizacji społeczeństwa. Samoorganizację społeczeństwa rozumieliśmy jako tworzenie sieci porozumień i współdziałania wewnątrz różnych środowisk. Celem było budowanie samorządów we wszystkich sferach aktywności społecznej i pracowniczej, terytorialnej, akademickiej, zawodowej, itp. Samorząd jako mechanizm pozwalający na obywatelskie uczestnictwo w podejmowaniu decyzji. Samorządność miała też przeciwdziałać monopolowi władzy. W tezie 4 Samorządnej Rzeczpospolitej stwierdzono, że „Związek będzie popierał i chronił inicjatywy obywatelskie, których celem jest przedstawienie społeczeństwu różnych programów politycznych, gospodarczych i społecznych oraz organizowanie się celem wprowadzenia tych programów w życie.
Pluralizm społeczny był więc wartością centralną, pozwalającą na swobodną organizację życia społecznego. Jednocześnie „samodzielne prawnie, organizacyjnie i majątkowo samorządy terytorialne muszą być rzeczywistą reprezentacją społeczności lokalnej. Podstawą autentycznego samorządu terytorialnego musi być wyłonienie go w wolnych wyborach. Powinny one zapewnić możliwość kandydowania osobom wysuniętym przez organizacje społeczne, a także grupy obywatelskie. Żadne listy wyborcze nie mogą korzystać z preferencji”.
Przedstawione w skrócie podstawowe tezy Samorządnej Rzeczpospolitej pokazują źródło inspiracji dla reformy samorządowej. Realizacja tych zapisów mogła nastąpić dopiero po wyborach czerwcowych 1989r., najpierw w 1991r. jeśli chodzi o samorząd gminny a następnie w 1999r. w przypadku samorządu powiatowego i wojewódzkiego.
Zbliżająca się w październiku tego roku 40. rocznica uchwalenia „Samorządnej Rzeczpospolitej” przypomina nam jakie są nasze korzenie i jakie wartości konstytuują naszą działalność. Jest to nasz posag a także zobowiązanie.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego