NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 23 (1296) z dn. 11 czerwca 2021r.

Negocjacje związkowe - Kazimierz Pasternak

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność,” z ponad czterdziestoletnim doświadczeniem, posiada na wszystkich poziomach organizacyjnych, doskonale z reguły przygotowane zespoły negocjatorów potrafiących powalczyć skutecznie o najlepsze z możliwych w danej chwili efekty. Często przekonujemy się o tym chociażby z lektury informacyjnej komunikatorni związkowej. Nowo powstające organizacje związkowe NSZZ „Solidarność” nie są więc same w sytuacjach spornych z pracodawcami czy innymi instytucjami odpowiedzialnymi za rozwiązanie skonkretyzowanej sytuacji konfliktowej. Negocjacji, tych oczekiwanych, możliwie skutecznych, nie nauczymy się wyłącznie z podręcznika. Nawet najbardziej profesjonalnie organizowane szkolenia zaledwie wskazują nam reguły, strategie, sposób prowadzenia każdych negocjacji. Tu potrzebne jest doświadczenie, swoista kuchnia dobieranych instrumentów koniecznych do prowadzenia danych negocjacji. Stąd organizacje związkowe organizując swoją pracę zawczasu powinny zorganizować grupy związkowe specjalizujące się w prowadzeniu negocjacji. Zrzucenie tego obowiązku wyłącznie na przewodniczącego, z pominięciem profesjonalnie budowanego zaplecza negocjacyjnego, jest błędem. Nigdy nie wiadomo jaką strategię zgotuje nam druga strona biorąca udział w negocjacjach. Z reguły pracodawcy angażują od wielu lat specjalistów w tym zakresie, co nie jest bez wpływu na ich końcowy, oczekiwany rezultat. Podejmując każde, bez wyjątku negocjacje, bez względu na ich przewidywany poziom trudności, należy rozpoznać ich umocowanie prawne z uwzględnieniem zarówno zakładowych źródeł prawa pracy, jak i przepisów ustawowych. W realiach zakładowych organizacji związkowych, przedmiotem negocjacji z pracodawcą może być każda sfera zagadnień wynikająca ze stosunku pracy. Dla przykładu, w świetle ustawy o rozwiązaniu sporów zbiorowych, kwestie sporne mogą dotyczyć warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych. Negocjacje są tu obowiązkowe. Już sama paleta wymienionych zagadnień nakazuje posiadanie w związkowym zespole negocjacyjnych doradców. Negocjatorzy związkowi nigdy w pełni nie są w stanie przewidzieć końcowego efektu, jak i sposobu prowadzenia negocjacji przez drugą stronę. Z zasady negocjacje winny być prowadzone w dobrej wierze, z zachowaniem słuszności stron. Niestety, nie jest to w praktyce często obowiązujące. Bywają fortele poniżej pasa. Trzeba umieć i w takich sytuacjach znaleźć odpowiednie środki taktyczne.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego