NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 23 (1296) z dn. 11 czerwca 2021r.

ROZWAŻANIA BIBLIJNE

XI Niedziela zwykła, rok B, 13.06.2021 r.
Ez 17, 22-24 Bóg wywyższa drzewo niskie
2 Kor 5, 6-10 Staramy się podobać Bogu
Mk 4, 26-34 Przypowieść o ziarnku gorczycy
 
JEZUS – SIEWCA słowa BOŻEGO w nas!
Słowo BOŻE ukazuje dzisiaj JEZUSA, który wyjaśnia w dwóch przypowieściach tajemnicę Królestwa BOŻEGO. ON jest SIEWCĄ słowa BOŻEGO, które jak ziarno pada na glebę naszego życia, takiego jakie jest.
To JEZUS uobecnia Królestwo BOŻE przez tajemnicę swojej OSOBY i przez swoje życiodajne słowo. JEZUS-KRÓLESTWO BOŻE PRZYCHODZI do naszych serc, nie dlatego, że czuwamy, czy śpimy, ale dlatego, że nas MIŁUJE! ON SAM jak ziarnko gorczycy WZRASTA w nas, a my dzięki NIEMU, możemy wzrastać w NIM!
Pozwólmy JEZUSOWI-SIEWCY słowa BOŻEGO w nas, aby ziarno Jego słowa, wydało w naszym sercu i życiu, zamierzony przez NIEGO OWOC OBFITEGO ŻYCIA!
Z modlitwą w JEZUSIE-SŁOWIE!  Ks. Konrad Walerczak

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego