NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 24 (1297) z dn. 18 czerwca 2021r.

Solidarność to aktywność społeczna - Waldemar Bartosz

Od ponad tygodnia wiele organizacji związkowych i sympatyków Związku trudzi się, aby sprostać wymaganiom wynikającym z decyzji o wprowadzenie emerytur stażowych. Wielu związkowców pyta się, również piszącego te słowa, o formalną stronę tej decyzji, czyli – kto o tym zdecydował? Wydaje się oczywiste, że podstawowym powodem jest społeczne oczekiwanie, aby szczególnie ludzie ciężkiej pracy mieli możliwość przejścia na emeryturę po przepracowaniu: 35 lat w przypadku kobiet i 40 w przypadku mężczyzn. Ponadto najważniejszy w Związku dokument, czyli Uchwała Programowa Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" o tym mówi. Ostatni Zjazd, który się odbył w Częstochowie w dniach 25-26 października 2018r. stwierdził jednoznacznie w rozdziale Uchwały Programowej pt. Emerytury, ubezpieczenia emerytalno- rentowe stwierdza się: „Pomimo przywrócenia wieku emerytalnego dla kobiet 60 lat i mężczyzn 65 lat wiele osób rozpoczynając w młodym wieku wyczerpującą fizyczną pracę, którą wykonywali przez długie okresy, nie ma uprawnień do zasłużonego odpoczynku. Związek będzie dążył do stworzenia rozwiązań umożliwiających pracownikom z długoletnimi (trzydziestopięcio-, czterdziestoletnimi) okresami zatrudnienia, które utraciły zdolność do kontynuowania pracy, a nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego, do przejścia na emeryturę. Rozwiązania dla takich osób powinny obejmować dodatkową możliwość skorzystania z prawa do emerytury uzależnionej od stażu pracy, liczonego według okresów opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, bez konieczności spełnienia innych warunków”.
Cytowany dokument jednoznacznie nakłada na Związek obowiązek domagania się spełnienia tego oczekiwania. Jak wiadomo dotychczasowe starania, aby przekonać władze państwowe do takich rozwiązań, okazują się mało skuteczne. Co prawda, Prezydent RP dwukrotnie złożył takie zobowiązanie, lecz póki co, prawne rozwiązania grzęzną w urzędniczych procedurach.
Dlatego Komisja Krajowa podjęła decyzję, aby, jak to określił przewodniczący Piotr Duda, wziąć należy sprawy we własne ręce. Skorzystanie z obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej jest takim właśnie działaniem. Oczywiście, skuteczność tego działania zależeć będzie od naszej wspólnej aktywności, szczególnie w czasie akcji pozyskiwania poparcia, czyli podpisów pod projektem ustawy.
Proponowane działanie jest po prostu przejawem naszej solidarności.


 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego