NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 24 (1297) z dn. 18 czerwca 2021r.

Z obrad Zarządu - Kazimierz Pasternak

Zdalne posiedzenie Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” odbyło się 1 czerwca 2021 roku. Po otwarciu posiedzenia i przegłosowaniu porządku obrad przewodniczący „Solidarności” Świętokrzyskiej Waldemar Bartosz przystąpił do realizacji poszczególnych kwestii przyjętego programu. Na wstępie przypomniał o konieczności w najbliższym czasie zwołania Walnego Zebrania Delegatów regionalnej „Solidarności”. Obowiązek ten dotyczy wszystkich, bez wyjątku, organizacji związkowych w trwającej kadencji. Na razie żadne szczegóły w tej materii nie były procedowane. Prezentując informacje, zarówno z ostatniego posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” jak i konwentu przewodniczących regionalnych struktur Związku, prowadzący obrady skoncentrował się na problemach, jakie aktualnie występują w poszczególnych branżach i są związane z tzw. „zielonym ładem”, mogącym w konsekwencji spowodować co najmniej 10-krotny wzrost cen energii elektrycznej w naszym kraju. Stąd, 9 czerwca bieżącego roku, w Warszawie, podczas zorganizowanej manifestacji „Solidarność” postanowiła przypomnieć rządowi o poprawie już obowiązującego prawa w wielu dziedzinach życia społeczno–gospodarczego, zdecydowanie żądając przywrócenia dialogu społecznego na poziomie zarówno krajowym jak i wojewódzkim. Na dzisiaj mamy do czynienia z fikcją w tym zakresie, kolejne problemy adresowane do rządu dotyczą permanentnego łamania praw pracowniczych i realne zagrożenie utraty miejsc pracy. Przewodniczący W. Bartosz realizując porządek posiedzenia, szczegółowo omówił podjęte przez władze krajowe NSZZ „Solidarność” działania mające na celu nowelizację przez parlament ustawy o rentach i emeryturach, której efektem będzie prawo do skorzystania z tzw. emerytur stażowych z chwilą udokumentowania 35 lat stażu pracy dla kobiet i 40 lat stażu w przypadku mężczyzn. Aktualnie trwa zbiórka podpisów pozwalających na sfinalizowanie tej inicjatywy obywatelskiej. Podpisy można złożyć w siedzibach NSZZ „Solidarność”.
Omawiając sytuacje konfliktowe, prowadzący obrady stwierdził, że zaledwie w kilku zakładach pracy na terenie regionu udało się wynegocjować na ten rok porozumienia płacowe. Dla większości pracodawców zasłoną, bez podania konkretów do sfinalizowania podwyżek, stała się pandemiczna zaraza. Stanisław Głowacki – przewodniczący NSZZ „Solidarność” w skarżyskim „Mesko”, za słuszny uznał protest „Solidarności” w obronie wyrzuconych z pracy i wobec zagrożeń, jakie dla zakładu powodowały decyzje niekompetentnego kierownictwa Spółki. Za niebezpieczne zjawisko w Polskiej Grupie Zbrojeniowej uznał regionalizację wysokości wynagrodzeń dla pracowników, sprzeczną z prawem. Wskazał również na złą sytuację w dwóch wewnętrznych spółkach i podkreślił negatywne skutki dla licznej grupy pracowników z tytułu braku sfinalizowania emerytur stażowych.
W ocenie przewodniczącego Waldemara Bartosza niepokój dotyczy ogólnikowo skonstruowanego planu restrukturyzacji energetyki, co między innymi jest związane z przyszłością elektrowni Połaniec. Pytanie, co dalej z wyłączonymi w niedalekiej przyszłości krajowymi elektrowniami wykorzystującymi węgiel do produkcji energii elektrycznej? Czy nie powtórzy się z niedalekiej przeszłości dramat państwowych gospodarstw rolnych i tysięcy rodzin pozbawionych pracy z dnia na dzień?
Jacek Han, z kieleckiej Elektrociepłowni, za dramatyczną uznał przyszłościową sytuację krajowych elektrociepłowni, co, jego zdaniem, jest między innymi wynikiem braku kompetencji i fatalnego zarządzania kierownictwa tej części gospodarki.
Leszek Zalewski, przewodniczący „Solidarności” w Siarkopolu, scharakteryzował sytuację swojej firmy z uwzględnieniem strategii zarządzania Grupy Azoty, w której Siarkopol funkcjonuje. W obronie zakładu i praw pracowniczych nie jest wykluczony spór zbiorowy.
Z kolei Jan Seweryn, przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność” w starachowickim MAN, szczegółowo zrelacjonował aktualne problemy związane z brakiem dialogu i współpracy z obecnym zarządem firmy. Podejmowane akcje protestacyjne (oflagowanie zakładu, pikieta, strajk włoski, wniosek o odwołanie zarządu) na razie nie spowodowały przełomu w negocjacjach płacowych. Nadal nie są respektowane prawa sip i pracowników w sferze wypadkowej, co w konsekwencji powoduje ukrywanie wypadków przy pracy.
Trudna sytuacja jest w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Końskich, gdzie łamane są prawa pracownicze i związkowe.
Agata Adamek – przewodnicząca „Solidarności” Oświatowej w Ostrowcu Świętokrzyskim w swojej wypowiedzi uznała, że aktualny rząd zabiera, a nie dodaje pieniędzy dla oświaty, kierując się płacą minimalną a nie średnią płacą krajową.
Wiesław Koza – z „Solidarności” w firmie Skanska, skrytykował obowiązujący w prawie równoważny czas pracy, będący zmorą dla pracowników.
W sprawach różnych, przewodniczący Regionu poinformował, że w dniach 20-26 czerwca bieżącego roku, odbędzie się 32. Międzynarodowy Wyścig Solidarności i Olimpijczyków. W Kielcach kolarzy gościć będziemy 25 czerwca, a 26 czerwca. barwny peleton pojawi się w Ostrowcu Świętokrzyskim. To super gratka dla fanów kolarstwa i lokalnych społeczności.
Na zakończenie prowadzący obrady wspomniał o protokole z kontroli w Zarządzie Regionu Świętokrzyskiej „Solidarności” jaką przeprowadziła Krajowa Komisja Rewizyjna. Z analizy dokumentu, w ocenie przewodniczącego wynika, że generalnie nie jest źle, co nie oznacza, że nie trzeba pewnych segmentów usprawnić.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego