NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 24 (1297) z dn. 18 czerwca 2021r.

Porady prawne

Pracownik został zwolniony w ramach zwolnień grupowych. Należy mu się odprawa ekonomiczna. Pracodawca nie jest jednak w stanie jej wypłacić. Czy ten fakt należy gdzieś udokumentować?
 
Co do zasady nie ma potrzeby wpisywania do świadectwa pracy informacji o odprawach ekonomicznych, o ile tylko zostały one wypłacone. Jeśli jednak nie zostały uregulowane, to umieszcza się o tym adnotację w ust. 8 świadectwa pracy. Należy bowiem wskazać w nim dane o należnościach ze stosunku pracy uznanych i niespełnionych przez pracodawcę z powodu braku środków finansowych do dnia ustania stosunku pracy.
Oprac.: Dział Pomocy Związkowej
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

 

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego