NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 25 (1346) z dn. 21 czerwca 2022r.

Porady prawne

Pracodawca zawarł ugodę z pracownikiem i uzupełni wystawione wcześniej świadectwo pracy o informacje, których domagał się pracownik. W jakim terminie należy wydać nowe świadectwo pracy?
 
Jeżeli między pracownikiem a pracodawcą doszło do ugody związanej z ustaleniem prawidłowej treści świadectwa pracy, to wystawienie poprawionego dokumentu powinno nastąpić w ciągu 7 dni od zawarcia takiej ugody. Jeśli ugoda jest zatwierdzana przez sąd, termin ten liczymy od dnia jej zatwierdzenia.
 
 
Pracownikowi zmienił się wymiar przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Czy w tej sytuacji należy zaktualizować wręczoną mu przy zatrudnieniu informację o warunkach zatrudnienia? Jeśli tak, to w jakim terminie należy to zrobić?
 
Informację o warunkach zatrudnienia wręcza się pracownikowi w terminie 7 dni od zawarcia umowy o pracę. Jednym z elementów tej informacji jest wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego. Jeśli ten wymiar uległ zmianie, należy zmienić także tę informację. Powinno to nastąpić niezwłocznie od chwili zmiany, jednak pracodawca ma na to miesiąc, liczony od dnia wejścia w życie zmian.
Oprac.: Dział Pomocy Związkowej
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego