NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 25 (1346) z dn. 21 czerwca 2022r.

KOMUNIKAT w sprawie informacji o liczbie członków w organizacji związkowej

Przypominamy, że wszystkie Organizacje Zakładowe (Międzyzakładowe) są zobowiązane najpóźniej do dnia 10 lipca 2022 roku złożyć pracodawcy informację o liczbie członków będących pracownikami lub innymi osobami wykonującymi pracę zarobkową.
Informacja dotyczy liczby członków na dzień 30 czerwca 2022 roku (art. 251 ustawy o związkach zawodowych).
 
WAŻNE!
Nie złożenie informacji o liczbie członków skutkuje utratą uprawnień zakładowej organizacji związkowej.
Wskazany przepis nie może stanowić podstawy żądania udostępnienia imiennej listy członków Związku. Ujawnienie takiej informacji pracodawcy stanowiłoby naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych.
 

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego