NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 26 (1210) z dn. 28 czerwca 2019r.

Polskie miesiące – czerwiec - Waldemar Bartosz

Przed stanem wojennym w 1981 roku lubelska „Solidarność” wydała pozycję pt.: „Miesiące”. Wydawnictwo to inspirowało do refleksji wręcz historiozoficznych. W kawalkadę czasu bowiem wpisuje się wydarzenia dotykające kolejne pokolenia Polaków. Przeglądając kalendarz, w rzeczy samej, poszczególne miesiące przynoszą odwołanie do zbiorowej pamięci historycznej. Wiele z tych wydarzeń w swym nazewnictwie przywołuje miesiące. Są więc powstania styczniowe i listopadowe, jest polski sierpień, tragedia września, wydarzenia marcowe itp. Niektóre z tych miesięcy w sposób szczególny naładowane są ważnymi elementami rodzimej historii. Czerwiec właśnie do nich należy. W tym miesiącu, patrząc chronologicznie, spotykamy Wydarzenia Czerwca ’56, czyli robotniczy zryw w Poznaniu, który otworzył wyrwę w komunistycznym murze, doprowadzając kolejno w latach następnych do jego kruszenia i w konsekwencji do zniszczenia. Za 20 lat od poznańskiego Czerwca, robotnicy Radomia Ursusa i Płocka upomnieli się, podobnie jak w Poznaniu, o chleb i wolność. Ten czerwiec 1976 roku otworzył szerzej bramę do społecznego i obywatelskiego oporu. Zapoczątkował bowiem powstanie niezależnych organizacji: Komitetu Obrony Robotników i za chwilę Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Za 3 lata od tego wydarzenia, w czerwcu 1979 roku, polski papież Jan Paweł II na warszawskim placu Zwycięstwa wykrzyczał prorocze słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Dla wielu Polaków moment ten stał się momentem zwrotnym w ich życiorysach. Przysporzył odwagi, niezależności myślenia i stworzył moralną busolę. Stała się nią nauka Jana Pawła II. Rezultatem tych kilku polskich czerwców stał się w konsekwencji, po bezkrwawej rewolucji „Solidarności”, 4 czerwca 1989 roku. Wybory parlamentarne, co prawda tylko częściowo wolne, doprowadziły w konsekwencji do całkowitej erozji komunizmu i do odzyskania wolnej Polski. Ten społeczny i historyczny wehikuł czasu wskazuje jednocześnie na konieczność pielęgnacji pamięci historycznej, dzięki której wiemy, kim jesteśmy.

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego