NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 26 (1210) z dn. 28 czerwca 2019r.

Dobre praktyki w bhp - Kazimierz Pasternak

Konferencja „Dobre praktyki w świętokrzyskiem”, zorganizowana 7 czerwca br. w Dyckerhoff Polska Sp. z o.o w Nowinach, z inicjatywy Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach Adama Derzy i dyrektora Generalnego Dyckerhoff Polska Krzysztofa Kieresa, wpisuje się w promocję dobrych praktyk systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na przykładzie skonkretyzowanego zakładu pracy w województwie świętokrzyskim. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytucji rządowych, państwowego nadzoru nad warunkami pracy, NIK, stowarzyszeń. Byli obecni pracodawcy i reprezentanci związków zawodowych. Obecny na konferencji Wiesław Łyszczek – Główny Inspektor Pracy, w krótkim wystąpieniu gratulując organizatorom podjętej inicjatywy, wskazał na stałą konieczność udoskonalenia działań służących bezpieczeństwu i poprawie warunków pracy. Były wystąpienia związkowców. W programie konferencji nie zabrakło rysu historycznego Cementowni Nowiny, organizacyjnych przekształceń, zmian technologicznych uwzględniających stan bieżący.
Nadinspektor Tomasz Barański z Okręgowej Inspekcji Pracy dokonał interesującej analizy przyczyn wypadków przy pracy w świetle kontroli PIP na wybranych przykładach.
Zawsze tego rodzaju analiza zmusza do większej refleksji nad możliwymi, tragicznymi konsekwencjami dla człowieka w środowisku pracy z powodu nieprzestrzegania podstawowych norm bezpieczeństwa, rutyny, pośpiechu, działania na skróty, czy powszechnego obecnie cięcia kosztów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Dyckerhoff Polska Sp. z o.o jest w ostatnich latach przykładem firmy gdzie nie ma mowy o oszczędzaniu w bhp. Co roku jest ustalony wspólnie z organizacjami związkowymi plan poprawy warunków pracy uwzględniający precyzyjnie obszary, segmenty działania oraz kwoty pieniężne konieczne na realizację wytypowanych zadań. Dla przykładu w roku 2013 wytypowane zostały 23 zadania, w 2015 – 25 zadań, w 2019 – 14 zadań na ogólną kwotę kilkunastu milionów złotych. W efekcie realizacji tych zadań: ograniczono do minimum ryzyko upadku, zminimalizowano ryzyko wybuchu w procesie technologicznym, zapylenia, przygniecenia i pochwycenia pracownika. Do praktycznego stosowania przez służby techniczne został wprowadzony sprzęt i narzędzia nieiskrzące. Zmniejszono skalę zagrożeń przy pracy monotonnej. Niemałe nakłady finansowe są co roku kierowane na stałą poprawę ochrony środowiska naturalnego. Efekty są jak najbardziej widoczne, porównywalne wielokrotnie z ogrodem botanicznym. Dla przypomnienia Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. jest ubiegłorocznym ogólnopolskim laureatem Konkursu „Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej”.
W referacie „Wymagania minimalne i zasadnicze dla maszyn i urządzeń – podstawy” – insp. Piotr Grabiński z OIP Kielce szczegółowo omawiając to zagadnienie podkreślił, że mimo nowych technologii, rozwoju techniki, nie ma maszyn bezpiecznych.
Organizatorzy zadbali również o objazd zakładu, wskazanie głównych ciągów technologicznych z fachowym komentarzem włącznie. Była także okazja do zapoznania się z obecnym sposobem przygotowywania kopalin, ich kruszenia bezpośrednio na ścianie wydobywczej.
Podsumowując konferencję – Okręgowy Inspektor Pracy Adam Derza zapewnił o organizowaniu kolejnych tego rodzaju konferencji w następnych latach, w innych zakładach pracy. Pierwsza konferencja odbyła się w ubiegłym roku w Cementowni Ożarów.

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego