NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 26 (1210) z dn. 28 czerwca 2019r.

Kolej Plus - Waldemar Bartosz

Ministerstwo Infrastruktury w dn. 20 maja 2019r. skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianach ustawy o transporcie kolejowym i innych ustaw. Inicjatywa ta ma na celu realizowanie rządowego Programu Kolej Plus, którego głównym celem jest wsparcie rozwoju i rewitalizacji linii kolejowych, przede wszystkim o znaczeniu lokalnym i powstrzymanie ich degradacji.
Program ten składa się z kilku segmentów. Jest nim m. in.: segment inwestycyjny, który ma na celu doprowadzenie kolei do miast i miasteczek, do których do tej pory nie dojeżdżały pociągi. Jest też komponent prawny, aby kolej była bardziej przyjazna pasażerom.
Proponowane mechanizmy mają na celu:
•    uproszczenie procedur uzyskiwania finansów na inwestycje kolejowe ze środków publicznych,
•    zachętę dla samorządów województw do rozwijania lokalnych połączeń kolejowych poza granice sąsiedniego województwa,
•    kontrolę nad likwidacją linii kolejowych,
•    wykorzystanie niechcianego majątku PKP na cele społeczne użyteczne.

Jeżeli chodzi o planowane wsparcie odbudowy lokalnych linii kolejowych wytypowano 20 miejscowości, które w pierwszej kolejności będą finansowane ze środków publicznych. W przypadku naszego województwa planuje się wydłużenie linii 73 w kierunku Buska-Zdroju oraz modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 Końskie - Skarżysko-Kamienna. W obu przypadkach nasuwają się pytania, na które w prezentowanym materiale nie uzyskujemy odpowiedzi. W przypadku linii do Buska-Zdroju, konieczne jest nie tylko przedłużenie tej linii, ale także zbudowanie odpowiedniej infrastruktury: dworzec, połączenie kołowe z uzdrowiskiem. W przypadku linii nr 25 Skarżysko-Kamienna – Końskie, brakuje informacji o połączeniu Końskich z Opocznem, które dopiero spowoduje udrożnienie tego połączenia na dalsze trasy. Tym bardziej, że w tzw. komponencie organizacji przewozów przewiduje się umożliwienie wykonywania regularnych przewozów pasażerskich do miasta usytuowanego w sąsiednim województwie nie dalej niż 30 km od granicy województwa. Prezentowany projekt jest dość obszerny, ze względu na jego znaczącą wagę dla spraw gospodarczych i społecznych powinien stanąć w centrum uwagi ośrodków decydenckich, również regionalnych


 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego