NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 27 (1300) z dn. 6 sierpnia 2021r.

Konieczność zwołania walnych zebrań - Waldemar Bartosz

Wchodzimy w ważny czas dla Polaków, szczególnie dla ludzi „Solidarności”. Strajki roku 1980 zakończone w sierpniu właśnie rozpoczęły historię NSZZ „Solidarność” a poprzez to dały nowy impuls dla całego kraju na dalsze dziesięciolecia. Wydarzenia sprzed ponad 40 lat wpisują się w logikę naszej historii. Powstanie warszawskie z sierpnia 1944r. było z pewnością inspiracją dla następnych bezkrwawych insurekcji, również tej z sierpnia 1980 roku.
Głównym sensem owych wydarzeń była chęć odzyskania niezależności, zarówno narodowej jak i obywatelskiej przez naród polski. Do symbolu urasta Uchwała Programowa I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” z 1981r. z jej zapisem o „Samorządnej Rzeczpospolitej”. Również Statut naszego Związku przekazuje szereg uprawnień dla członków, sytuując władze Związku w charakterze służebnym. Instrumentem do takiego władania są Walne Zebrania Członków bądź Delegatów. To tam właśnie zapadają najważniejsze decyzje, zarówno personalne jak i merytoryczne. Istotne jest więc, aby owe zebrania w praktyce nie ograniczyć wyłącznie do kadencyjnego aktu wyborczego. Oprócz wyborów istotną jest wymiana informacji i opinii.
Kierując się tymi przesłankami XXIX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w październiku 2018r. w Częstochowie wprowadził zasadniczą zmianę w Statucie Związku.
W paragrafie 37, ustęp 4 Statutu zapisano, że „Posiedzenia władzy stanowiącej zwoływane są co najmniej 2 razy w kadencji”. Władzą stanowiącą są właśnie wspomniane Walne Zebrania. Kompetencje władzy stanowiącej zamieszczone są w kilku paragrafach Statutu: 37 – 40.
Przypomniana zmiana Statutu związku nakłada w obecnej kadencji zwołanie owych Walnych Zebrań, oczywiście w oparciu o opisane statutowo kompetencje. Zelżenie epidemii koronawirusa umożliwia takie decyzje.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego