NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 27 (1300) z dn. 6 sierpnia 2021r.

Czynność związkowa - Kazimierz Pasternak

Solidna ,ustawowo definiowana paleta zadań podlegających systematycznej realizacji przez zakładowe, (międzyzakładowe) organizacje związkowe NSZZ "Solidarność" wymaga od władz wykonawczych tych organizacji zaangażowania i pracy, przynajmniej w podstawowym zakresie. Ustawa z dnia 23 maja 1991roku o związkach zawodowych ułatwia to zadanie ale nie nakazuje jakichkolwiek rozwiązań. Nawet te średniej wielkości organizacje związkowe nie mogą w nieskończoność przeciągać realizację zadań statutowych. Naganny jest również brak staranności w przechowywaniu ważnych informacji zawierających dane wrażliwe, czy poufne umieszczając je w przysłowiowej szafce ubraniowej, co niestety ma miejsce . W pierwszej kolejności dla usprawnienia swojej pracy, nie zawsze łatwej, należałoby sięgnąć po art. 33 ust. 1 cytowanej ustawy, na mocy którego pracodawca, na warunkach określonych w umowie, jest zobowiązany udostępnić zakładowej organizacji związkowej pomieszczenia i urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania działalności związkowej w zakładzie pracy. Są to umowy zawierane na piśmie umożliwiające nieodpłatne użytkowanie przyznanego lokalu i podstawowego wyposażenia, choćby dlatego, że organizacje związkowe działają w ramach zakładowej rzeczywistości troszcząc się na co dzień o wizerunek pracodawcy i respektowanie praw i interesów swoich pracowników, co przynosi ewidentne, z reguły korzystne, efekty chociażby w strefie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy.
Użytkowany, nawet bardzo skromny lokal związkowy, pozwala na bezpieczne, zgodne z wymogami prawa przechowywanie dokumentów, przygotowanie stosownych dokumentów chociażby związanych prowadzonymi negocjacjami, czy kompleksowe wykonywanie innych zadań scedowanych przez prawo w ramach koniecznych czynności związkowych. Mając lokal związkowy należy pochylić się nad art.3 ust.1,2,3 cytowanej ustawy i odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób skorzystać z tych uprawnień , mając na względzie skuteczność w realizacji zadań związkowych dla dobra zarówno osób zrzeszonych w organizacji związkowej, jak również pozostałych przy realizacji zadań zbiorowych praw i interesów pracowniczych. Nawet mniej liczna organizacja związkowa może w trybie wskazanego przepisu skutecznie zadbać o zwolnienie wskazanej osoby do wykonania pracy związkowej w okresie kadencji, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, w wymiarze określonej liczby godzin w okresie miesiąca, odpowiadającej liczbie zrzeszonych w organizacji związkowej osób. Może to być również mniejsza liczba godzin, co umożliwi, usprawni realizację bieżących zadań.
Ustawodawca, we wskazanym przepisie umożliwia wykonanie czynności związkowej osobie pełniącej funkcję związkową, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Przecież wiadomo, że solidną część pracy związkowej trzeba wykonać w godzinach pracy i stąd to ustawowe uprawnienie. Oczywiście osadzone w ramach zakładowej organizacji pracy i dyscypliny.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego