NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 27 (1300) z dn. 6 sierpnia 2021r.

Czy zmianę miejsca pracy zdalnej trzeba uzgodnić z pracodawcą? - Marta Śnioch

Polecając pracę zdalną pracodawca powinien najpierw ustalić czy pracownik faktycznie „ma możliwości lokalowe” do jej wykonywania. Jeśli ich nie ma, to pozostaje praca w dotychczasowym miejscu pracy lub ustalenie innego miejsca, w którym pracownik będzie świadczył pracę zdalną, np. w domu u teściów, w mieszkaniu przyjaciół czy w domku letniskowym na działce.
 
Pracownik jest właścicielem 2 mieszkań. W jednym mieszka z rodziną, a drugie do niedawna wynajmował. Kiedy pracodawca powierzył mu prace zdalną pracownik ustalił z zatrudniającym, że będzie ją wykonywał z pustego mieszkania.
 
Tak czy inaczej, pracodawca powinien wiedzieć, gdzie pracownik pracuje zdalnie i ostatecznie to zaakceptować dając temu wyraz w poleceniu pracy zdalnej (albo zgodzie na pracę podczas kwarantanny lub izolacji domowej).
Przepisy ustawy antykryzysowej nie rozstrzygają tej kwestii wyraźnie. Jednak za informowaniem pracodawcy przemawia istota stosunku pracy, gdzie to pracodawca zapewnia pracę i ją organizuje pod każdym względem. Pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w godzinach pracy i poza nielicznymi wyjątkami nie może samodzielnie decydować gdzie będzie pracę wykonywał.
Część praktyków uznaje, że pracownik ma większą swobodę w ustaleniu miejsca pracy zdalnej – jeśli pracodawca w poleceniu nie określił gdzie taka praca ma być wykonywana. Dlatego w praktyce wiele poleceń pracy zdalnej nie wskazuje miejsca jej wykonywania.
 
Pracownik wykonywał pracę w Szczecinie i kiedy pracodawca polecił mu pracę zdalną przeniósł się z rodziną do domku w okolicach Zakopanego. Kiedy pracodawca polecił pracownikowi pilne stawienie się w pracy w Szczecinie, okazało się, że nie jest to możliwe bo pracownik nie dojedzie na wyznaczoną godzinę.
 
Poza tym miejsce pracy jest kluczowym elementem każdej umowy o pracę. Jego zmiana jest możliwa jedynie przez modyfikację umowy o pracę w tym zakresie albo w oparciu o przepis prawa, np. w oparciu o polecenie pracy zdalnejna mocy art. 3 ustawy tarczy antykryzysowej.
Ze względów praktycznych pracodawca powinien także wiedzieć gdzie znajduje się powierzony pracownikowi sprzęt firmowy (np. komputer, telefon, itp.) oraz materiały na których pracuje pracownik (np. dokumenty).
Miejsce pracy zdalnej jest także ważne w kontekście przepisów podatkowych (np. gdyby okazało się, że pracownik świadczy pracę z zagranicy i okres tej pracy przekroczyłby 183 dni w roku, zmianie uległaby rezydencja podatkowa pracownika).
Dlatego też warto wskazywać miejsce świadczenia pracy w poleceniu pracy zdalnej. Można wpisać tam po prostu „miejsce zamieszkania pracownika” albo podać konkretny adres. Ta ostatnia opcja będzie lepsza w sytuacji, gdy pracodawcy zależy na tym, aby zawsze wiedzieć gdzie pracuje pracownik. W takim przypadku każda zmiana (nawet kilkudniowa) wymagałaby zmiany polecenia w tym zakresie. Nie ma też przeszkód, aby w poleceniu wskazać kilka możliwych miejsc wykonywania pracy zdalnej.
 
W czasie wykonywania pracy zdalnej pracownik przeprowadził się z wynajmowanego dotychczas mieszkania do swoich rodziców w tej samej miejscowości. Jeśli polecenie pracy zdalnej obejmowało jedynie miejscowość, nie musi być zmienione. Jeśli jednak w poleceniu był konkretny adres, powinno ono zostać zmienione.

 

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego