NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 28 (1301) z dn. 10 sierpnia 2021r.

Podium pracodawców - Kazimierz Pasternak

Władze wykonawcze zakładowych/międzyzakładowych organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” mogą zgłaszać swoich pracodawców do prestiżowego, ogólnopolskiego Konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2021 roku. Czasu na podjęcie decyzji jest niewiele, uwzględniając okres urlopowy wskazana jest w tym zakresie stosowna mobilizacja. Jest to już XIV edycja konkursu. W tym czasie prestiżowy laur uzyskało z regionu świętokrzyskiego ogółem 23 pracodawców, w tym kilku wielokrotnie. Liderem jest Kopalnia Wapienia „Morawica” SA, która czterokrotnie w historii konkursu sięgnęła po laury Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Gratulujemy i zachęcamy innych do wdrożenia działań pozwalających na codzienne konstruowanie oczekiwanych relacji międzyludzkich w środowisku pracy. To się w dłuższej perspektywie po prostu opłaca. Nie jest to zadanie łatwe. Konkurs Pracodawca Przyjazny Pracownikom jest adresowany do środowisk pracowniczych, gdzie pracodawcy na co dzień przestrzegają cywilizowane standardy pracy, stawiają na dialog i respektują zawarte w układach zbiorowych pracy normy prawne. Z inicjatywą zgłoszenia swojego pracodawcy do udziału w konkursie występują organizacje związkowe. Zgodnie z obowiązującym regulaminem Komisja Certyfikacyjna przyznaje certyfikat tym pracodawcom, którzy po analizie przesłanej ankiety konkursowej wraz z dokumentacją, uzyskali minimum 60 punktów na maksymalną ich ilość 85. Uzupełnieniem ankiety zgłoszeniowej jest między innymi opinia wystawiana przez podstawową jednostkę organizacyjną NSZZ „Solidarność”. Laureatów finalnie wskazuje każdorazowo Komisja Certyfikacyjna z udziałem przedstawicieli Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Prezydenta Rzeczypospolitej oraz Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Certyfikatem można posługiwać się przez okres 3 lat. Uroczystość ogłoszenia zwycięzców i wręczenia statuetki laureatom kolejnych edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom odbywa się z udziałem Prezydenta RP, związkowców i zaproszonych gości. Warto rozważyć ewentualny start naszego pracodawcy w konkursie, tym bardziej w sytuacji, kiedy mamy dobre argumenty w ręku.

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego