NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 28 (1301) z dn. 10 sierpnia 2021r.

ROZWAŻANIA BIBLIJNE

 

Niedziela, XX Tydzień zwykły, Rok B, 15.08.2021r.
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab – Niewiasta obleczona w słońce
1 Kor 15,20-26 – W Chrystusie wszyscy będą ożywieni
Łk 1,39-56 – Bóg wywyższa pokornych
 
 
 
Maryja Matka Kościoła i nasza
 
Maryja Wniebowzięta staje się szczególnie oparciem dla tych, dla których Bóg, Kościół i Ojczyzna stały się najważniejsze i nie szczędzili nawet swojego życia by ich kochać i bronić. Trzeba nam każdego dnia prosić Maryję o męstwo szczególnie dzisiaj, kiedy bardzo często z nieusprawiedliwionych i niesłusznych przyczyn atakuje się stan duchowny. Doskonale znamy tę metodę wrogów Kościoła, żeby walczyć z tymi, którzy podjęli się większej odpowiedzialności za Kościół. Ta walka trwa i widoczna jest także dzisiaj. W dobie XXI wieku, Maryja chce przestrzec człowieka przed pokusą wykreślenia Boga ze świata ludzkiej myśli. Przed oderwaniem od Niego całej ziemskiej działalności człowieka. Czyż Matka, która całą siłą miłości pragnie zbawienia każdego z nas, może milczeć o tym, co temu zbawieniu się sprzeciwia? Przedmiotem troski Matki Jezusa są wszyscy ludzie naszej epoki – a zarazem całe społeczeństwa, narody i ludy. Społeczeństwa zagrożone odejściem od Boga. Zagrożone demoralizacją. Jeśli jakieś społeczeństwo wyrzuci ze swojego życia Boga, nie jest w stanie się zachować. Upadek moralności niesie ze sobą upadek społeczeństw. Zbawcza miłość Matki ogarnia nasz wiek. Będzie ogarniała także przyszłe stulecia – jak długo jeszcze ludzie będą żyli na ziemi. Ta zbawcza miłość Maryi będzie nadzieją wszystkich pokoleń, aż do skończenia świata.
ks. Krzysztof S. Tkaczyk, Leszczyny

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego