NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 2 (1275) z dn. 15 stycznia 2021r.

Nowy rok bieży - Waldemar Bartosz

„Nowy rok bieży, w jasełkach leży” głosi znana noworoczna kolęda. Na styku tego minionego i nowego – rozpoczynającego się, jest miejsce na przyjrzenie się, jak wyglądają nasze sprawy społeczne. Właśnie Wojewódzki Urząd Statystyczny zaprezentował najnowsze dane (rok 2020) dla naszego województwa jeśli chodzi o poziom wynagrodzeń.
Wynika z tego materiału, że nadal jesteśmy opóźnieni w stosunku do średnich wartości ogólnopolskich w dziedzinie naszych zarobków. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w świętokrzyskiem wynosiło 4490 zł brutto. Dla porównania takie średnie wynagrodzenie w Polsce wynosiło 5182 zł. Co ciekawe, wysokość naszych zarobków zróżnicowana była ze względu na geografię. Mieszkańcy Kielc, powiatów: jędrzejowskiego i sandomierskiego zarabiali w granicach 4601-4879 zł, trochę mniej, bo w przedziale 4301-4600 zł średnio zarabiali miesięcznie mieszkańcy powiatów: włoszczowskiego, staszowskiego, skarżyskiego i starachowickiego. Jeszcze mniej pieniędzy przynosili do domu mieszkańcy powiatów: koneckiego, ostrowieckiego, kieleckiego, pińczowskiego i buskiego. Niestety, najmniej zarabiali mieszkańcy powiatu opatowskiego i kazimierskiego.
Jeśli jednak przyjrzymy się danym sprzed kilku lat, widać jasno, że średnia płaca znacząco rośnie, również w naszym województwie, i tak: dziesięć lat temu (2010r.) wynosiła ona 2793 zł, w 2015r. – 3374 zł, w 2018r. – 3954 zł. Kiedy patrzymy na tę statystykę nasuwają się uzasadnione przypuszczenia, że niższe zarobki wysoko korelują z wyższym bezrobociem. Tak jest na przykład w przypadku powiatów: skarżyskiego, koneckiego i ostrowieckiego. Zastanawia dość niski poziom płac w powiecie buskim i pińczowskim, gdzie bezrobocie notowane jest na niskim poziomie. Wydaje się, że w tych przypadkach negatywnie daje znać brak znaczących podmiotów gospodarczych.
Te dane zaprezentowane przez WUS powinny stać się wskaźnikiem dla samorządów wszystkich szczebli, jeśli chodzi o potrzebę pilnych inwestycji infrastrukturalnych, zachęcających do tworzenia miejsc pracy. Dla działaczy związkowych powinny być podstawą do refleksji w pracach wojewódzkiej i powiatowych rad rynku pracy.


 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego