NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 2 (1275) z dn. 15 stycznia 2021r.

Zdarzenia wypadków w pracy - Kazimierz Pasternak

Za niedopuszczalne należy uznać coraz częściej występujące praktyki niezgłaszania przez poszkodowanych pracowników swoim przełożonym zdarzeń wypadkowych w miejscu pracy. Jest to związane z potencjalnymi obawami o ewentualne zatrudnienie, ochronę miejsca pracy z płacami włącznie. Kłania się tutaj również brak znajomości podstawowych obowiązków pracowniczych w tej materii, co w konsekwencji szkodzi zarówno zainteresowanemu w batalii o ochronę własnego zdrowia i życia. Może tego rodzaju postawa zostać potraktowana przez pracodawcę jako powód nałożenia na pracownika kary porządkowej, w szczególnych przypadkach, łącznie ze zwolnieniem dyscyplinarnym, jeśli tego rodzaju zachowanie zostanie uznane za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych w sferze bhp. Zgodnie z §2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego. Ustawodawca nie określa sposobu informowania, co oznacza, że czynność ta może polegać zarówno na ustnej jak i pisemnej formule. Wskazane jest, aby już na tym etapie pracownik poszkodowany zatroszczył się o dowody na okoliczność ewentualnych przyszłych roszczeń.
Poszkodowany nie powinien na tym etapie sugerować się niekorzystnymi dla siebie opiniami w rodzaju: nie zgłaszaj zdarzenia, bo to nie wypadek przy pracy, bądź że to jest szkodliwe dla dobra pracodawcy. O tym czy dane zdarzenie jest wypadkiem przy pracy nie decyduje samodzielnie pracodawca, inspektor bhp a zawsze zespół powypadkowy powołany zgodnie z rozporządzeniem przez pracodawcę. Warto pamiętać, że nawet z pozoru drobne stłuczenia, mało groźne wypadki w miejscu pracy mogą w konsekwencji skutkować poważnymi schorzeniami, ze śmiercią włącznie. Poszkodowany lub najbliżsi nie mają wówczas szans na wykazanie związku przyczynowo - skutkowego i dochodzenia należnych roszczeń w procesie sądowym. Pracodawca w celach profilaktycznych nie może bagatelizować zdarzeń wypadkowych w miejscu pracy, prowadząc w tym przedmiocie stosowne rejestry.


 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego