NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 2 (1275) z dn. 15 stycznia 2021r.

ROZWAŻANIE BIBLIJNE

II Niedziela zwykła, rok B, 17.01.2021 r.
1 Sm 3, 3b-10. 19 Powołanie Samuela
Ps 40(39), 2 i 4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a) Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
1Kor 6, 13c-15a. 17-20 Wasze ciała są członkami Chrystusa
Akl. przed Ew.: J 1, 41. 17b:
Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa,
łaska i prawda przyszły przez Niego.
J 1, 35-42 Powołanie pierwszych uczniów
 
 
Czego, Kogo szukamy!
Bóg w odwiecznej swej miłości powołał nas do istnienia i bycia z Nim. Już w Starym Testamencie Bóg przez swoje słowo wchodzi w dialog z człowiekiem, pragnąc go zaprosić do zjednoczenia z Nim. W pierwszym czytaniu widzimy powołanie Samuela, który odpowiada na nie, postawą posłuszeństwa wobec wezwania Boga: „Mów, Panie, oto sługa Twój słucha!”. Czy my szukamy w życiu, w powołaniu słowa Bożego? Czy podobnie jak Samuel „nie pozwalamy upaść na ziemię” żadnemu słowu Boga?
Przychodzimy na świat, jak woła psalmista, aby pełnić wolę Bożą. Również i o nas jest „napisane w zwoju księgi”. Wolę Bożą szukamy i znajdujemy w słowie Bożym.
Najpełniej wola Boga, Jego słowo wypełniło się w osobie Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego. Jezus jest Słowem, które stało się ciałem, drogą odnalezienia Boga, drogą każdego powołania ludzkiego do całkowitego zjednoczenia z Bogiem i Jego Wolą.
Czy my szukamy Jezusa? Kogo my naprawdę szukamy w życiu i powołaniu? Obyśmy byli podobni do pierwszych uczniów Jezusa, którzy zapragnęli zamieszkać, być, trwać z Jezusem na zawsze. Szukając Jezusa, komunii, zjednoczenia z Nim odnajdujemy nasze wszystko!
Pozwólmy Jezusowi nas pociągnąć za sobą, abyśmy zaczęli widzieć, gdzie mieszka-trwa-przebywa. OdnajdujemyGo jako Chrystusa, w Nim-Drodze, trwając w Nim!
 
Z modlitwą w JEZUSIE-SŁOWIE!  Ks. Konrad Walerczak

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego