NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 30 (1167) z dn. 24 sierpnia 2018r.

Jak w związku z RODO przetwarzać dane osobowe na potrzeby funduszu socjalnego? - Marta Śnioch

Czekamy na zmiany, między innymi w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, które mają uprościć tę procedurę.

Przetwarzanie danych na potrzeby funduszu socjalnego może odbywać się na podstawie zgody wyrażonej w oświadczeniu. Osoba uprawniona może np. złożyć zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych (także medycznych) do celów ZFŚS wraz z wnioskiem o wypłatę zapomogi z tego funduszu. Nawet jeśli na wnioskach dotyczących świadczeń z ZFŚS brak jest klauzuli zgody to nie jest to błąd, ponieważ osoba uprawniona może wyrazić zgodę także poprzez „wyraźne działanie potwierdzające”. W efekcie skoro osoba uprawniona składa wniosek z własnej i nieprzymuszonej woli, to jest to równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zawartych we wniosku i załącznikach, nawet jeśli niegdzie nie ma klauzuli zgody.

W przypadku osób składających wniosek o wypłatę zapomogi to nie tylko chcą one, żeby podjąć działanie zmierzające do wypłaty danego świadczenia, ale wręcz domagają się tego działania, w związku z tym i przetwarzania ich danych osobowych.  

Nie tylko zgoda daje nam upoważnienie do przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski. Także przepisy prawa dają nam takie upoważnienie. Będzie to sytuacja, gdy prowadzenie funduszu jest obowiązkiem pracodawcy.

Wątpliwości stwarzają także możliwości przetwarzania danych członków rodziny pracownika. Należy przy tym zwrócić uwagę, że członek rodziny jest wprost wymieniony w katalogu osób uprawnionych. Nie jest to zatem członek rodziny osoby uprawnionej, tylko osoba uprawniona będąca członkiem rodziny pracownika. Dlatego przetwarzanie jest dopuszczalne także w tym przypadku.

Pracodawca jedynie musi mieć na względzie, żeby przetwarzać dane zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 RODO, w tym m.in. przetwarzanie powinno być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane (minimalizacja danych).

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego