NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 30 (1214) z dn. 6 września 2019r.

Porady prawne

Czy praca traktorzysty jest pracą w szczególnych warunkach?
 
Praca traktorzysty w rolnictwie w czasie obowiązywania rozporządzenia z 1956 r. w sprawie zaliczania pracowników do kategorii zatrudnienia (tj. od 1 lipca 1956 r. do 1 stycznia 1980 r.) nie jest pracą w szczególnych warunkach w rozumieniu art. 184 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 32 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Sąd Najwyższy w dniu 8 sierpnia 2019 r. w uchwale podjętej w składzie siedmiu sędziów, sygn. akt III UZP 3/19, odpowiedział na wniosek o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego Pierwszej prezes SN. Problemem były rozbieżności w orzecznictwie ze względu na nieprecyzyjność przepisów oraz kilkukrotne zmienianie zasad kwalifikacji do poszczególnych zawodów od lat pięćdziesiątych.
Jedna z linii orzeczniczych przyjmowała, że jest to praca w szczególnych warunkach, jednak w 2018 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że taka interpretacja jest niemożliwa. Stan prawny z lat 1956-1979 obejmuje tylko osoby, które w tym czasie nabyły już prawo do emerytury, a dla nich praca na ciągniku rolniczym zaliczana jest do pracy w warunkach szczególnych. 
 
Oprac.: Dział Pomocy Związkowej
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność
 

 

 

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego