NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 30 (1214) z dn. 6 września 2019r.

ROZWAŻANIE BIBLIJNE

XXIII Niedziela zwykła, rok C, (8.09.2019r.)
Mdr 9,13-18 Prawdziwa mądrość
Ps 90(89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 1) Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką
Flm 9b-10. 12-17 Wszyscy są braćmi
Akl. przed Ew. (Ps 119(118), 135):
Rozjaśnij swe oblicze nad sługą swoim
i naucz mnie Twoich ustaw
Łk 14, 25-33 Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa
 
Jezus jest prawdziwą i pełną mądrością życia!
Słowo Boże i słowo Pańskie ukazuje nam dzisiaj, gdzie jest źródło prawdziwej mądrości życia, które nie przemija. Tym źródłem jest Bóg i Jezus, który uobecnił w swojej Osobie Mądrość Bożą i samego Boga. O prawdziwej, zesłanej z Nieba, Mądrości mówi I czytanie. W Psalmie 90 słyszymy wołanie ludzi spragnionych mądrości: Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. Ewangelia zaś ukazuje Jezusa, który wskazuje na prawdziwe, pełne, mądre życie. Jest nim droga zjednoczenia z Jezusem. Prawdziwie mądry chrześcijanin, uczeń Chrystusa, to ten, który Go miłuje ponad wszystkich, ponad samego siebie i ponad wszystko, co posiada. To ten, który niesie do końca swój krzyż, na którym umiera z miłości jak Jezus, Jego Mistrz. Oto Droga Mądrości w Jezusie dla każdego z nas! Jest wciąż otwarta dla wszytkich!
Z modlitwą w JEZUSIE-SŁOWIE!
Ks. Konrad Walerczak

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego