NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 31 (1258) z dn. 11 września 2020r.

Dwie publikacje - Waldemar Bartosz

W ostatnich tygodniach ukazały się dwie publikacje dotyczące świętokrzyskiej „Solidarności”. Jedną z nich jest „Kalendarium Solidarności Świętokrzyskiej 1980-2020” wydane przez Zarząd Regionu Świętokrzyskiego jako 13 numer Świętokrzyskich Zeszytów Związkowych. O tej publikacji pisał już w poprzednim tygodniu kolega Kazimierz Pasternak.
Kolejne wydawnictwo to „Zrodził nas sierpniowy bunt Robotników Wybrzeża. Region Świętokrzyski NSZZ "Solidarność" 1980-1981”. Broszurę tę wydał Instytut Pamięci Narodowej, Delegatura w Kielcach. Autorzy – Marzena Grosicka i Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki na 112 stronach w sposób syntetyczny przedstawiają wyniki swoich badań historycznych mając za ich przedmiot różne aspekty funkcjonowania pierwszych 16 miesięcy NSZZ "Solidarność" w Regionie Świętokrzyskim. Swoje doniesienia na ten temat poprzedzają przedstawieniem kontekstu historycznego, opisując opozycję i opór społeczny na Kielecczyźnie przed Sierpniem 1980 roku. Autorzy dotykają zarówno lokalnych oddźwięków wystąpień studentów 1968 roku, protestów robotniczych w czerwcu 1976 roku jak też pierwszych form aktywności środowisk opozycyjnych związanych z Komitetem Obrony Robotników i Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Najobszerniejszą część publikacji zajmuje oczywiście okres narodzin  „Solidarności” w 1980 roku, rozwoju struktur związkowych, walki o wolne soboty i kryzys bydgoski. Oczywiście nie mogło zabraknąć opisu relacji tworzących się struktur związkowych z Kościołem katolickim. Istotnym aspektem początkowego okresu działania „Solidarności” Świętokrzyskiej był I Walny Zjazd Delegatów Regionu Świętokrzyskiego i I Krajowy Zjazd Delegatów. To wówczas w demokratyczny sposób wyłonione zostały władze regionalne i krajowe.  Istotnym osiągnięciem procedury demokratycznej było to, iż „pomimo zastosowanych działań SB (…) w nowo wybranym Zarządzie Regionu nie posiada tajnych współpracowników ani dotarcia do KKP i Komisji Rewizyjnych”.
Narastający kryzys zarówno gospodarczy jak i społeczny, prowokacyjne zachowania się ówczesnych władz lokalnych skutkował licznymi protestami a nawet strajkami.
Odrębną częścią publikacji jest podrozdział omawiający powstanie NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych województwa kieleckiego.
Jak wiadomo ten burzliwy i pełen nadziei 16-miesięczny karnawał „Solidarności” zakończony został 13 grudnia 1981 roku. Na tej dacie kończy się okres dziejów „Solidarności” Świętokrzyskiej opisany przez Marzenę Grosicką i Ryszarda Śmietankę-Kruszelnickiego.
Kontynuację opisywanych dziejów jest właśnie wydawnictwo Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność", owo wspomniane już Kalendarium. Publikacja ta doprowadza nas do 2020 roku – do 40-lecia funkcjonowania Związku w Regionie Świętokrzyskim.


 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego