NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 31 (1258) z dn. 11 września 2020r.

Rocznica zobowiązuje - Kazimierz Pasternak

40-lecie Victorii „Solidarności”


W jubileusz 40-lecia powstania pierwszego w Polsce i Europie Środkowo – Wschodniej niekomunistycznego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” wpisują się nie tylko licznie organizowane uroczystości ogólnopolskie, mimo ograniczeń związanych z zarazą, ale także te o charakterze lokalnym, realizowane w regionie świętokrzyskim wedle określonego harmonogramu. W samo południe 31 sierpnia br. została otwarta w siedzibie Świętokrzyskiej „Solidarności” biblioteka. Powstała ona przy współpracy z Delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, skąd pochodzi zdecydowana większość zgromadzonego księgozbioru. Dla przypomnienia, biblioteka ta jest swoistą kontynuatorką zlikwidowanej w stanie wojennym biblioteki związkowej z 1981 roku. Porozumienie w tej sprawie zostało parafowane przez przedstawicieli kierownictwa IPN-u i Zarządu Regionu „Solidarności” Świętokrzyskiej. Witając zaproszonych gości w tym m.in. przedstawicieli parlamentu, rządu, władz samorządowych i instytucji państwowych Waldemar Bartosz – Przewodniczący Regionalnej „Solidarności” podkreślił olbrzymie znaczenie tej biblioteki sprzed 13 grudnia 1981 roku, która jak powiedział, w tamtym czasie była jednym z najważniejszych miejsc, ponieważ były tam gromadzone książki i wydawnictwa, które nie posiadały pozwolenia cenzury na druk. Tych publikacji było tysiące, więc i zainteresowanie czytelników było olbrzymie. Z kolei Dorota Koczwańska – Kalita – Naczelnik kieleckiej Delegatury IPN, w swym wystąpieniu podkreśliła, że biblioteka „Solidarności” będzie kolejnym miejscem, gdzie czytelnicy, mieszkańcy Kielc i najbliższych okolic, będą mieli okazję do poznawania skomplikowanych niekiedy, współczesnych dziejów Polski. Głos zabrał także poseł Krzysztof Lipiec, zwracając uwagę na dorobek „Solidarności” na płaszczyźnie wydawniczej w najtrudniejszym czasie PRL-u. Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych, przekazując do bibliotecznego zbioru kilkadziesiąt książek i publikacji podkreślił, że dla niego otwarcie tej biblioteki jest szczególnym wydarzeniem, ponieważ w latach osiemdziesiątych był najmłodszym czytelnikiem związkowej biblioteki. Otwarciu biblioteki towarzyszyła prezentacja wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej „Zrodził nas sierpniowy bunt Robotników Wybrzeża” w opracowaniu Marzeny Grosickiej i Ryszarda Śmietanki – Kruszelnickiego oraz Świętokrzyskiego Zeszytu Związkowego poświęconego „Kalendarium Solidarności Świętokrzyskiej 1980 – 2020”.
W godzinach popołudniowych na kieleckim skwerze Stefana Żeromskiego została otwarta wystawa „Tu rodziła się Solidarność” przygotowana przez kielecki IPN. Otwierając wystawę Dorota Koczwańska – Kalita Naczelnik kieleckiej Delegatury IPN, podkreśliła między innymi, że „Solidarność jest naszym wspólnym dziedzictwem, za które jesteśmy odpowiedzialni. Solidarność to świadomość swej historii i godności narodu. To także szacunek do kultury, duchowości i religii. Właśnie w Solidarności wszystkie te elementy mają swoje odbicie”.
Waldemar Bartosz w swym wystąpieniu przypomniał między innymi o obowiązku przekazywania młodemu pokoleniu Polaków dziedzictwa „Solidarności” przez osoby pamiętające wydarzenia lat osiemdziesiątych. W wystąpieniach parlamentarzystów obecnych na otwarciu wystawy, którą można zwiedzać do 28 września br., zostały przypomniane kluczowe ideały „Solidarności”, aktualność 21 postulatów gdańskich i wpływ „Solidarności” na dokonane przemiany ustrojowo – społeczne w Europie i na świecie.
Przed płytą upamiętniającą powstanie „Solidarności”, liczne delegacje wraz z pocztami sztandarowymi złożyły wieńce i kwiaty.
W kieleckiej Bazylice Katedralnej Mszy świętej koncelebrowanej, w której wśród uczestników nabożeństwa było 21 pocztów sztandarowych, przewodniczył Biskup Kielecki - Jan Piotrowski. Trzymając w ręku pastorał biskupa Czesława Kaczmarka, w wygłoszonej homilii nawiązał do nauczania Prymasa Stefana Wyszyńskiego, który mówił, iż „Solidarność” musi mieć na uwadze nie tylko swoich członków ale cały naród, z jego przeszłością i teraźniejszością. Mówiąc o wolności podkreślił, że jest źródłem autentycznej tożsamości każdego człowieka. Tej prawdy nie zmienią żadne okoliczności, ani pieniądze, ani proponowane stanowiska. Biskup przypomniał również nauczanie księdza Jerzego Popiełuszki, aby zło dobrem zwyciężać.
Kieleccy filharmonicy tradycyjnie zadbali o uświetnienie muzyczne mszy świętej. Waldemar Bartosz – dziękując za liturgię i homilię przypomniał ciągłą potrzebę kształtowania ideałów „Solidarności” w obecnym i przyszłych pokoleniach Polaków. Po zakończeniu mszy zgromadzeni wraz z pocztami sztandarowymi udali się przed figurę błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki - Patrona „Solidarności”, aby tam wspólnie z księdzem prałatem Janem Iłczykiem, kieleckim duszpasterzem  „Solidarności” pomodlić się i złożyć wiązanki kwiatów. Zostały odśpiewane: hymn państwowy i „Solidarności”.

 

 

 

 

 

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego