NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 31 (1258) z dn. 11 września 2020r.

List od posła Piotra Wawrzyka

Końskie, 30.08.2020r.
 
Czcigodny Ksiądz Prałat drAndrzej Zapart
Sz. P. Przewodniczący Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”-Waldemar Bartosz
Sz. P. Przewodnicząca „Solidarności”koneckiej -Helena Obara
Uczestnicy uroczystej Mszy Świętej z okazji 40-lecia powstania NSZZ „Solidarność”
 
 
Szanowni Państwo
Serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość.
Ważnewzględy rodzinne uniemożliwiły mi osobisty udział ale całym sercem jestem tu dzisiaj i łącze się w modlitwie.
Składam gratulacje Paniom i Panom z okazji 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”.
Polski Sierpień, powołanie wolnych związków zawodowych-to wielkie wydarzenia nie tylko naszej, lecz także powszechnej historii. Dały one początek wielkim zmianom, przyniosły koniec komunizmu i ukształtowały nowe oblicze Polski i Europy.Polski sierpień dał światu wzór pokojowego protestu i udowodnił, że ludzie dzięki wierności swoim ideałom mogą zmieniać świat.
„Solidarność”niosła nadzieję i wyzwalała z osamotnienia, pozwalała na nowo odkrywać naszą tożsamość, nierozerwalne więzi wypływające ze wspólnych źródeł wartości jak prawda, wolność, godność i sprawiedliwość.
Wydarzenia sierpniowe są dla nas powodem do wielkiej dumy.
Solidarnościowe przesłanie to założycielski fundament wolnej Polski, ideały „Solidarności”są nadal aktualne i ciągle inspirujące.
Niech ten jubileusz będzie dla Państwa powodem do dumy z Polski wolnej i demokratycznej,bo niepodległa ojczyzna to Wasza zasługa.Nie byłoby dzieła Polskiego Sierpnia, gdyby nie pełna stanowczości i heroizmu postawa strajkujących.
Życzę, by Postulaty Sierpnia były dla kolejnych pokoleń związkowców drogowskazem w codziennym działaniu na rzecz poprawy losu ludzi pracy. Niech duma z Wolnej Polski będzie też dla Państwa ciągłym marzeniem o Polsce solidarnej ze słabszymi, wykluczonymi, potrzebującymi pomocy.
Dziękuję za dotychczasową współpracę, życzę spełnienia kolejnych zamierzeń w dalszych latach działalności Związku.
Z poważaniem
Piotr Wawrzyk
Poseł na sejm RP
Sekretarz Stanu w MSZ

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego