NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 31 (1258) z dn. 11 września 2020r.

ROZWAŻANIE BIBLIJNE

XXIV Niedziela zwykła, rok A, 13.09.2020 r.
Syr 27, 30 – 28, 7 Odpuść winę bliźniemu
Ps 103(102), 1-2. 3-4. 9-10. 11-12 (R.: por. 8a)  Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Rz 14, 7-9 W życiu i śmierci należymy do Pana
Akl. przed Ew. (por. J 13, 34): 
Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,
jak Ja was umiłowałem.
Mt 18, 21-35 Przypowieść o nielitościwym dłużniku.
 
JEZUS-DROGA MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ i PRZEBACZAJĄCEJ!
Cała liturgia słowa Bożego ukazuje nam tajemnicę miłosierdzia i przebaczenia.
Źródłem Miłosierdzia Bożego jest sam Jezus Chrystus, który darował nam wszystkie nasze winy, cały nasz dług, jaki zaciągnęliśmy wobec Boga, na skutek naszych grzechów.
Tak jak Jezus przebacza nam wszelkie zło, które Mu wyznajemy i za nie żałujemy, tak i my mamy sobie nawzajem przebaczać i okazywać miłosierdzie naszym winowajcom. Bez przebaczenia bliźnim i  naszym wrogom, nie możemy liczyć do końca na Miłosierdzie Jezusa. Miłosierdzie Boże nie zamyka się na nikogo, kto Je przyjmuje i staje się Jego kanałem-przedłużeniem dla innych. Jednak, jeśli sami nie pozwalamy, aby doszło i przeszło przez nas, nie zostanie w nas i odejdzie od nas. Słowem-kluczem do dzisiejszego słowa Bożego są słowa piątej prośby z modlitwy Pańskiej: „ Ojcze nasz, …, przebacz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, … .” i ostatnie zdanie z dzisiejszej Ewangelii: „Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu”.
Jezus jest łaskawy, pełen miłosierdzia, bądźmy i my wobec siebie nawzajem, zawsze podobni do Niego!
Z modlitwą w JEZUSIE-SŁOWIE!  - Ks. Konrad Walerczak

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego