NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 33 (1217) z dn. 4 października 2019r.

ROZWAŻANIE BIBLIJNE

XXVII Niedziela zwykła, rok C, (6.10.2019 r.)
Ha 1, 2-3; 2, 2-4 Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności
Ps 95(94), 1-2. 6-7ab. 7c-9 (R.: por. 8a)  Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.
2 Tm 1, 6-8. 13-14 Nie dał nam Bóg ducha bojaźni
Akl. przed Ew. (1 P 1, 25):  
Słowo Pana trwa na wieki,
 to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.
Łk 17, 5-10 Służyć z pokorą  

JEZUS – ŹRÓDŁO MIŁOŚCI POKORNEJ i SŁUŻEBNEJ
Dzisiaj słysząc głos Pański, serc naszych nie zatwardzajmy, ale w skrusze i pokorze serca, zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył i bądźmy otwarci na słowo Pana trwające na wieki, które jest nam ogłoszone jako Dobra Nowina. Spełnia się słowo proroka Habakuka, że sprawiedliwy, czyli grzesznik usprawiedliwiony przez Jezusa, może żyć dzięki wierze-wierności wobec Chrystusa. Jest to możliwe, ponieważ Jezus wysłużył i daje nam swego Ducha, który nie jest duchem bojaźni, ale Duchem mocy, miłości i mądrości (trzeźwego myślenia), o czym pisze św. Paweł. Jezus ma moc przymnożyć nam wiary, która działa przez miłość, która potrafi służyć z pokorą, która jest tym, czym być powinna: Słudzy nieużyteczni jesteśmy, możemy wykonywać to, co powinniśmy wykonać! Nasza powinność staje wtedy normalnością, zwyczajnością, stałością w miłości, która służy - zanurzoną w Jezusie, Pierwszym Słudze Bożym!


Z modlitwą w JEZUSIE-SŁOWIE!
 Ks. Konrad Walerczak


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego