NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 33 (1306) z dn. 14 września 2021r.

Z posiedzenia Zarządu Regionu - Kazimierz Pasternak

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” podczas obrad 7 września 2021 roku, po przyjęciu porządku obrad, w pierwszej kolejności omówił konsekwencje wynikające z przyjętych dokumentów XXI Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego. Pełny wykaz dokumentów WZD jest zamieszczony w dodatku do Tygodnika Solidarność Świętokrzyska z dnia 7 września 2021r.

Przewodniczący Waldemar Bartosz wskazał na potrzebę opracowania wiążącego wzoru postępowania w konstruowaniu Świętokrzyskiego Szlaku Solidarności, którego budowa, wzorem „Solidarności” Małopolskiej, jest oparta na strukturze powiatowej i ma formułę otwartą, nie kończącą się. Stąd apel, zarówno do struktur „Solidarności” jak i ludzi dobrej woli zatroskanych o trwałe upamiętnienie dziejów „Solidarności” Świętokrzyskiej o aktywność w projektowanej sprawie. Tego rodzaju przedsięwzięcie zostało już zrealizowane, z dobrym skutkiem, w Starachowicach, powiedział w dyskusji Jan Seweryn - przewodniczący NSZZ „Solidarność” w starachowickim MAN-ie.
Informując o przyjętych na WZD stanowiskach, przewodniczący wymienił adresatów, do których dokumenty te zostały wysłane, w zależności od problemów sygnalizowanych w tych dokumentach. Przewodniczący, powołując się na ustalenia zawarte w rozmowie między Premierem RP a Piotrem Dudą – Przewodniczącym „Solidarności”, nie wykluczył uruchomienia jeszcze w bieżącym roku kalendarzowym podwyżek płac dla pracowników szeroko rozumianej budżetówki. Odbyło się także spotkanie w materii podwyżek płac (realizacji istniejącego porozumienia) w oświacie między przedstawicielami Sekcji Krajowej Oświatowej „Solidarności” i ministrem oświaty.
Stanisław Głowacki - przewodniczący NSZZ „Solidarność” w skarżyskim Mesko, omawiając aktualne zagadnienia związane z funkcjonowaniem zakładu, wskazał na powolną normalizację i uspokojenie nastrojów. Został wdrożony schemat organizacyjny pozwalający na usprawnienie funkcjonowania firmy. Podkreślił fakt przyjęcia w ostatnim czasie w szeregi zakładowej „Solidarności” ponad 360 nowych pracowników, w zdecydowanej większości młodych, dla których NSZZ „Solidarność” to nie tylko historyczne ideały ale skonkretyzowana oferta osadzona w bieżących realiach.
Jako skomplikowaną sytuację w swoim zakładzie pracy określił Lech Zalewski - przewodniczący „Siarkopolu”. Będąc przewodniczącym zakładowej „Solidarności” dokłada, wspólnie z grupą współpracowników, wszelkich starań, aby zapewnić kopalni nowe złoże w aktualnie niesprzyjających realiach geologicznych. Nadmienił, że do 15 września będą trwały w firmie negocjacje płacowe z Zarządem, licząc na korzystne efekty, bez konieczności sięgania po procedurę sporu zbiorowego.
Tadeusz Kozior – przewodniczący „Solidarności” w kieleckim Chemarze zasygnalizował zwolnienia grupowe, jakie mają być zrealizowane w jednej ze spółek. Sprawa jest w toku. Mogą nastąpić zmiany podjętej decyzji.
Przewodniczący – Waldemar Bartosz na przykładzie „Solidarności” w kieleckiej firmie Exbud Konstrukcje, przypomniał ustawowe obowiązki, jakie powinny być realizowane przez władze wykonawcze NSZZ „Solidarność” i konsekwencje związane z uchybieniami w tej kwestii.
Helena Obara – przewodnicząca Delegatury Końskie sygnalnie wskazała na problemy związane z bieżącą sytuacją w oświacie na płaszczyźnie uprawnień i organizacji pracy struktur związkowych, z zakazem łączenia funkcji związkowych z funkcjami administracyjnymi włącznie. Zarząd w przyjętej uchwale zdecydował o objęciu Spółdzielni Mleczarskiej w Końskich działalnością już istniejącego MOZ-u na podstawie porozumienia.
Przewodniczący zaapelował o maksymalne przyspieszenie tempa w zbiórce podpisów pod projektem ustawy o emeryturach stażowych. Czasu pozostało mało bowiem zbiórka podpisów będzie trwać tylko do końca września.
W sprawach różnych zostały omówione kwestie organizacji Pielgrzymki Ludzi Pracy do Jasnogórskiego Sanktuarium, zbliżająca się ponura 40. rocznica stanu wojennego i organizowana 10 września br. w ogrodach Pałacu Prezydenckiego uroczysta Gala Pracodawców Przyjaznych Pracownikom. W gronie laureatów z województwa świętokrzyskiego znaleźli się: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego z siedzibą w Kielcach (po raz drugi) i LHOIST Bukowa Sp. z o.o. z siedzibą w Bukowej k/Włoszczowy.

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego