NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 33 (1306) z dn. 14 września 2021r.

Starachowice - 41. rocznica powstania „Solidarności” - Jan Seweryn

31 sierpnia 2021r. - tak, jak co roku, uczciliśmy rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”. Pod tablicą upamiętniającą działaczy i członków „Solidarności” z Fabryki Samochodów Ciężarowych zebrali się członkowie Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w MAN BUS i zaproszeni goście. Wśród nich byli: poseł na Sejm RP Agata Wojtyszek, wiceprezydent Starachowic Ewa Skiba, kombatanci „Solidarności”: Jerzy Nobis, Andrzej Markowski, Stanisław Kosior, Edward Dudek, Jerzy Wierzbiński i Piotr Kępa. Okolicznościowe przemówienie wygłosił przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w MAN BUS Jan Seweryn. Przedstawił historię tworzenia „Solidarności” w FSC i ustosunkował się tego, co się obecnie dzieje w Związku. Następnie głos zabrała poseł Agata Wojtyszek, która mówiła między innymi o roli, jaką obecnie odgrywa „Solidarność” w Polsce. Uczestnicy uroczystości złożyli wieńce i zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą działaczy i członków „Solidarności” w FSC. Kwiaty złożyli m.in.: poseł Agata Wojtyszek, wiceprezydent Ewa Skiba, szef starachowickiej delegatury „Solidarności” Marian Ferenc i Marek Mróz z Odlewni Polskich, przedstawiciele kombatantów i Stowarzyszenia Wolni i Solidarni: Stanisław Kosior, Paweł Perchel, Ewa Markowska i Edward Dudek, przedstawiciele „Solidarności” Oświatowej: Robert Słoka i Przemysław Wolszczak, członek Światowej i Europejskiej Rady Zakładowej Volkswagena Mariusz Dzwonek, Społeczny Inspektor Pracy w MAN Zbigniew Palacz, przedstawiciele „Solidarności” APLEON-y Jan Radecki i Jerzy Kwiatkowski, przedstawiciele „Solidarności” w PKC Maciej Maciag i Sylwia Mirota oraz przedstawiciele MOZ w MAN - przewodniczący Jan Seweryn i wiceprzewodnicząca Małgorzata Żłobecka, skarbnik MOZ w MAN Waldemar Maciąg i członek Komisji MOZ Jacek Cieśla. W uroczystości brał udział sztandar Koła Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”, w którego poczcie był miedzy innymi Andrzej Markowski. Poczet naszego sztandaru stanowili: Mirosław Chorab, Krzysztof Fereniec i Michał Śliz. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali chodnikiem pod kościół Wszystkich Świętych. Podczas przemarszu niesiono transparent i flagi związkowe i słuchano pieśni strajkowych z mobilnego urządzenia nagłaśniającego. Pod Pomnikiem „Solidarności” znajdującym się na placu przykościelnym przewodniczący wspomniał nieżyjących już działaczy starachowickiej „Solidarności”. Za działaczy tych odmówiono modlitwę, złożono również kwiaty pod tablicą upamiętniającą robotników zamordowanych w czasach systemu komunistycznego. Uroczystość zakończyło odśpiewanie hymnu „Solidarności”.

 
 
 
 

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego