NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 33 (1354) z dn. 20 września 2022r.

Świętokrzyska gospodarka trzyma się nieźle - Waldemar Bartosz

Zupełnie niedawno, bo 29 sierpnia br. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Kielcach opublikował Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej województwa świętokrzyskiego w lipcu 2022 r.
Wbrew zapowiedziom i oczekiwaniom nadchodzącego kryzysu gospodarczego, stan gospodarki i społecznych konsekwencji tego stanu wyglądają zupełnie nieźle.
Lipiec jest kolejnym miesiącem, w którym odnotowano wzrost przeciętnego zatrudnienia w przedsiębiorstwach. Zwiększyło się ono o 0,7 procenta.
Również przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 12,3% w porównaniu z tym sprzed roku a nawet o 4,9% wyższe w porównaniu do czerwca br. Na przestrzeni siedmiu miesięcy, które upłynęły od początku tego roku, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 12,2% wobec 7,4% w analogicznym okresie roku poprzedniego. To co jest szczególnie istotne, bo pokazuje kondycję firmy, to wskaźnik dotyczący produkcji sprzedażowej i tak – w porównaniu z lipcem 2021 r., sprzedaż zwiększyła się o 9,0%. Na szczególną uwagę zwraca fakt, że odnotowano bardzo wyraźny wzrost produkcji budowlano – montażowej. W relacji do ubiegłorocznego lipca zwiększyła się ona o 54,4%, co jest rekordem biorąc pod uwagę, że jeszcze rok wcześniej był to spadek o 22,9%.
Jednocześnie zauważa się spory spadek oddanych mieszkań. W omawianym miesiącu przekazano do użytku o 46,6% mniej mieszkań niż przed rokiem. Zmniejszyła się też liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia (o 34,8%) oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 29,4%). Pokazuje to, iż problem ten jest prawdziwą piętą Achillesa w polityce mieszkaniowej.
Sytuacja w handlu natomiast wygląda nieźle. W lipcu sprzedaż detaliczna zwiększyła się w skali roku o 22,0%, choć sprzedaż hurtowa w niewielkim stopniu się zmniejszyła (o 2,9%).
Również inwestycje przemysłowe były na niezłym poziomie. W okresie styczeń – czerwiec odnotowano wzrost nakładów inwestycyjnych poniesionych przez przedsiębiorstwa na terenie naszego województwa o 14,2%. Wyniki finansowe przedsiębiorstw również były zadowalające.
Mimo tych danych, przedsiębiorcy oceniają negatywnie koniunkturę gospodarczą, szczególnie ci, którzy reprezentują branże związane z usługami gastronomicznymi i zakwaterowaniem.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego