NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 33 (1354) z dn. 20 września 2022r.

Z obrad Zarządu „Solidarności” Świętokrzyskiej - Kazimierz Pasternak

Obrady Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” (6 września 2022r.) zostały zdominowane oceną bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej w naszym kraju. Po krótkim wprowadzeniu i przegłosowaniu porządku obrad Waldemar Bartosz - przewodniczący Świętokrzyskiej „Solidarności” wskazał na rosnące zagrożenia dla naszej gospodarki wprost związane z szaleństwem wzrostu cen energii, nie tylko w Polsce. Wojciech Krasuski - przewodniczący MOZ Celsa „Huta Ostrowiec”, specjalizujący się w problematyce hutniczej, zrelacjonował przebieg spotkania związkowego NSZZ „Solidarność” branży surowcowo-przemysłowej z ministrem Waldemarem Budą, na którym zdefiniowano pilny katalog problemów wymagających pilnych decyzji ze strony rządu. Jesteśmy, jak z naciskiem podkreślił Wojciech Krasuski, w chwili, która decyduje o istnieniu lub bankructwie naszej krajowej gospodarki. Kompletnie rozregulowany wzrost cen energii elektrycznej w nieprawdopodobnie wysokich wielkościach stawia przemysł w bardzo trudnej, niekonkurencyjnej sytuacji. Dotyczy to szeroko pojmowanej branży energetycznej (hutnictwo, motoryzacja, przemysł papierniczy, cementowo-wapienniczy) oraz innych rodzajów działalności gospodarczej. To samo dotyczy rosnących cen gazu, którego zapewne nie zabraknie dla indywidualnych odbiorców z utrzymaniem cen osłonowych, czego już nie można zagwarantować w odniesieniu do przemysłu. Tu gaz może podlegać reglamentacji. A to bezpośrednio spowoduje przestoje lub ograniczenia produkcyjne, mające związek z zatrudnieniem. W ocenie Grzegorza Pietrzykowskiego (MOZ NSZZ „Solidarność” Delfo-SHL w Kielcach), znawcy problematyki motoryzacyjnej, obecnego podczas spotkania z ministrem, potrzebne są w trybie pilnym rozwiązania systemowe, które możliwe są do wprowadzenia przez rząd bez pytania Unii Europejskiej, które w efekcie doprowadzą do spadku cen energii. Rząd ma wpływ na obniżenie marży dotyczącej cen energii (obecnie ustalenia te zapadną w branży energetycznej) oraz odejścia od cen giełdowych. Zdaniem Waldemara Bartosza pilną kwestią jest zmiana sposobu liczenia kosztów związanych z prawem do emisji CO2. Nawiązując do projektu ustawy budżetowej przewodniczący Waldemar Bartosz podkreślił brak zgody Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na proponowany wskaźnik podwyżki płac w budżetówce (za niski w stosunku do inflacji) oraz proponowany wzrost płacy minimalnej.
Następnie omówione zostały konflikty w skali międzyzakładowej oraz zakładowej, plan szkoleń w II półroczu 2022r. adresowanych do społecznej inspekcji pracy jak i przedstawicieli organizacji związkowych, oraz szkolenia ściśle związane z ordynacją wyborczą NSZZ „Solidarność” z przygotowaniem organizacyjnym wyborów związkowych na kadencję 2023-2028. Zostały omówione także kwestie związane z organizacją i udziałem w jubileuszowej 40. Pielgrzymce Ludzi Pracy do Jasnogórskiego Sanktuarium. Kolejne Posiedzenie Zarządu Regionu zaplanowano na 4 października br.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego