NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 33 (1354) z dn. 20 września 2022r.

Porady prawne

Do kiedy można udzielić zaległego urlopu na żądanie?

W każdym roku kalendarzowym pracownikowi przysługuje nie więcej niż 4 dni urlopu na żądanie. Jeżeli pracownik nie wykorzysta tego urlopu w danym roku, to pracodawca może go udzielić do 31 grudnia następnego roku.
Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku. Urlop ten udzielany jest z rocznej puli urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi, zależnej od stażu pracy i wynoszącej 20 albo 26 dni.
Zasadą jest, że pracodawca udziela zaległego urlopu wypoczynkowego najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Wyjątkiem od tego jest zaległy urlop na żądanie.
Zaległe dni urlopu na żądanie przechodzą na rok następny jako normalne dni urlopu wypoczynkowego. Jednakże ta część urlopu zaległego nie jest objęta obowiązkiem udzielenia jej pracownikowi do końca września następnego roku. W związku z tym dni zaległego urlopu na żądanie, niewykorzystanego w 2021 r., można wykorzystywać do 31 grudnia 2022 r.


Jak, po zmianach przepisów będzie wyglądało zatrudnianie nauczycieli?

Od 1 września 2022r. nauczyciel posiadający stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, dla celów płacowych traktowany jest jak nauczyciel początkujący - wyjaśnia resort edukacji w swoich wystąpieniach.
W opublikowanym komunikacie MEiN odniósł się do kwestii umów o pracę nauczycieli kontraktowych w roku szkolnym 2022/2023 w związku z wejściem w życie nowych przepisów od 1 września 2022r.
Resort zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 18 ustawy z 5 sierpnia o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1730), od 1 września 2022r. nauczyciel posiadający stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, dla celów płacowych traktowany jest jak nauczyciel początkujący.
"W przypadku nauczyciela kontraktowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przed 1 września 2022r., którego stosunek pracy jest kontynuowany, nie ma potrzeby zawierania z nim nowej umowy o pracę" - zaznaczył MEiN dodając, że na podstawie ww. ustawy nie ulegają zmianie warunki pracy i płacy tej grupy nauczycieli.
Jednocześnie resort zaznaczył, że w przypadku takiego nauczyciela konieczne jest natomiast przekazanie mu przez dyrektora szkoły pisemnej informacji o zmianie podstawy prawnej do wypłaty wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokości wynagrodzenia.
"W przypadku nauczyciela, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego przed 1 września 2022r. i dotychczas nie był zatrudniony na czas nieokreślony, a w szkole istnieją warunki do takiego zatrudnienia, zgodnie z art. 17 ustawy z 5 sierpnia 2022r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, stosunek pracy z dniem 1 września 2022r. nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony" - podano w komunikacie.

Źródło: PAP


Oprac.: Dział Pomocy Związkowej
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego