NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 33 (1354) z dn. 20 września 2022r.

Słowniczek BHP

Pomieszczenia higieniczno – sanitarne
Pomieszczenia higieniczno – sanitarne stanowią: szatnie, umywalnie, pomieszczenia z natryskami, ustępy, jadalnie z wyjątkiem stołówek, pomieszczenia do wypoczynku, pomieszczenia do ogrzewania się pracowników oraz pomieszczenia przeznaczone do prania, odkażania, suszenia i odpylania odzieży i obuwia roboczego a także środków ochrony indywidualnej.

Pomieszczenia pracy
Pomieszczenia pracy – to pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników, w którym wykonywana jest praca.

Pomieszczenia stałej pracy
Pomieszczenia stałej pracy – to pomieszczenia pracy, w których łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby przekracza cztery godziny.

Pomieszczenia pracy czasowej
Pomieszczenia pracy czasowej – to pomieszczenia pracy, w których łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa od dwóch do czterech godzin.

Stanowisko pracy
Stanowisko pracy – to przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę,

Miejsce pracy
Miejsce pracy – to miejsce wyznaczone przez pracodawcę, do którego pracownik ma dostęp w związku z wykonywaniem pracy.

(kp)


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego