NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 33 (1354) z dn. 20 września 2022r.

ROZWAŻANIA BIBLIJNE

XXVI Niedziela zwykła, rok C, 25.09.2022 r.
Am 6,1a. 4-7 Lekkomyślność bogaczy
Ps 146(145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: por. 1b)  Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego
1 Tm 6, 11-16 Zachować przykazanie nieskalane aż do przyjścia Chrystusa
Akl. przed Ew. (2 Kor 8, 9):
Jezus Chrystus, będąc bogatym, dla was stał się ubogim,
aby was ubóstwem swoim ubogacić.

Łk 16, 19-31 Przypowieść o Łazarzu i bogaczu

JEZUS UBOGACA nas SOBĄ i swoim słowem Życia Wiecznego!
Patrząc na całość Ewangelii, JEZUS mówi o dwóch Łazarzach. Pierwszy to Jego przyjaciel, brat Marii i Marty, którego po śmierci wskrzesił z martwych. O drugim zaś mówi dzisiejsza Ewangelia w przypowieści, którą JEZUS skierował do faryzeuszów, mówiąc o niebezpieczeństwie ślepego przywiązania do bogactw. Łazarz, który jest wspomniany z imienia jest znakiem nadziei i szansą dla bogatego, który jako anonimowy, nie posiadając imienia, jest w niebezpieczeństwie utraty swojej tożsamości i na koniec życia wiecznego.
Imię Łazarz znaczy „ten, któremu pomaga BÓG”. Brak miłości to największa przepaść między ludźmi, a zaczyna się tu na ziemi, jak między bogaczem, a Łazarzem, ale koniec ma tragiczny po śmierci.
Jak można temu zapobiec, jak nauczyć się kochać, aby być zanurzonym w miłości po śmierci? Odpowiedź jest prosta i głęboka zarazem. To życie według słowa BOŻEGO, Ewangelii, którą w samej istocie jest JEZUS. Innego skutecznego sposobu nie ma, nawet przestroga z zaświatów nie jest w stanie pomóc, jeśli nie słuchamy dzisiaj JEZUSA i Jego słowa. BÓG pomaga nam przez swoje słowo, przez JEZUSA-SŁOWO. Tak „POMÓGŁ” Łazarzowi i tak POMAGA wszystkim tym, którzy wierzą i są posłuszni słowu JEGO EWANGELII.

Z modlitwą w JEZUSIE-SŁOWIE!  Ks. Konrad Walerczak


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego