NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 33 (1354) z dn. 20 września 2022r.

Nekrolog

Do Domu Pana odszedł
ZDZISŁAW ŚLUSARCZYK
Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Emerytów i Rencistów
przy Delegaturze Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność" w Skarżysku – Kamiennej.
Od 2010 roku był Wiceprzewodniczącym
Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów
NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego w Kielcach,
a w kwietniu 2013 roku został wybrany Przewodniczącym
Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność",
którą to funkcję pełnił do końca kadencji 2010 - 2014.
W kadencji 2014 - 2018 był członkiem
Rady Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów
NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego,
funkcję tę pełnił do ostatnich chwil swego życia.
Tracimy Człowieka „Solidarności”,
z całego serca i sił zaangażowanego w pracę na rzecz emerytów
tak w swojej Komisji w Skarżysko-Kamiennej jak i w Regionalnej Sekcji.
Rodzinie i Bliskim Zdzisława Ślusarczyka
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
składa
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność".


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego