NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 33 (1400) z dn. 12 września 2023r.

Obowiązujące stawki

RYCZAŁTY I DIETY W PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ
Diety i inne należności za podróże służbowe na terenie kraju wynoszą od 1 stycznia 2023r.:
•    45 zł - dieta (pełna),
•    67,50 zł - ryczałt za nocleg,
•    9 zł - ryczałt za dojazdy.

RYCZAŁTY SAMOCHODOWE
Maksymalne stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych
(od 17 stycznia 2023 r.):
•    dla samochodu osobowego:
        - o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,89 zł,
        - o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 1,15 zł,
•    dla motocykla - 0,69 zł,
•    dla motoroweru -0,42 zł.

NAJNIŻSZE EMERYTURY I RENTY
od 1 marca 2023r.
•    1588,44 zł - emerytura, emerytura pomostowa, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna,
•    1191,33 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
•    1906,13 zł - renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz renta rodzinna wypadkowa,
•    1429,60 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego